LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Två handläggare till överförmyndarverksamheten

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga​ – det är vår vision! Konsument- och medborgarservices uppdrag är att underlätta för boende, besökare och företagare när de ska kontakta Göteborgs Stad. Vi samordnar och utvecklar stadens service. Det innebär att vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, utvecklar e-tjänster, ger metodstöd för serviceutveckling och samordnar och utvecklar externa digitala kanaler. Vi erbjuder även konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning och arbetar för mer hållbara konsumtionsmönster. Dessutom ansvarar vi för stadens överförmyndarverksamhet samt Romano Center i Väst, som är ett romskt informations- och kunskapscenter. Från och med 2021 driver vi också stadens medborgarkontor och har fått ett utökat demokratiuppdrag. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för att öka medborgares möjligheter till delaktighet och inflytande i demokratiska processer. På vår förvaltning är vi cirka 200 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Överförmyndarverksamheten är en kommunal tillsynsmyndighet med uppdrag att utreda behov av god man eller förvaltare för människor och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Här arbetar 26 medarbetare bestående av handläggare, samordnare, jurist och verksamhetschef. Då en av våra handläggare nu lämnar verksamheten och en av våra handläggare kommer att vara föräldraledig söker vi ersättare till dessa. Tjänsterna innebär i första hand arbete på vår ansökningsenhet men kommer även att innehålla arbete som ligger på vår tillstånds- och granskningsenhet. Som handläggare på ansökningsenheten gör du bland annat självständiga bedömningar om behov av god man eller förvaltare, skriver ansökningar och yttranden till tingsrätten samt fattar egna beslut om förordnande av god man eller förvaltare. Arbetet på tillstånds- och granskningsenheten innebär granskning av redovisningar från gode män, förvaltare och förmyndare, och initierande av olika åtgärder beroende på granskningens resultat. Du handlägger även självständigt och fattar beslut i frågor om ansökningar från ställföreträdare om överförmyndarens samtycke till olika rättshandlingar för huvudmännens räkning. Arbetet som handläggare innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer genom delegerad beslutsrätt i många ärendetyper. Du har omfattande kontakter med ställföreträdare, anhöriga, allmänhet, tingsrätt och andra myndigheter. I arbetet ingår också att bedriva ett utåtriktat arbete i form av informationsträffar och utbildning till andra myndigheter och ställföreträdare. Det förekommer löpande även att företräda myndigheten vid domstolsförhandlingar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med examen från högskola eller universitet mot pol. kand./master, jurist eller närliggande utbildningar. Vi vill att du har tidigare erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning där du självständigt har handlagt ärenden och, som ett led i myndighetsutövning, prövat och bedömt utgången utifrån ett regelverk. Har du arbetat inom överförmyndarverksamhet tidigare är det meriterande. Du kommer att ha många kontakter med ställföreträdare, anhöriga, allmänhet och andra myndigheter och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig, både muntligt och skriftligt. Eftersom arbetet innebär myndighetsutövning gentemot enskilda vill vi också att du är ansvarsfull och strukturerad. Vidare är arbetstempot ibland högt och det är därför viktigt att du som person också är stabil, trygg och flexibel. Självklart vill vi också att du bidrar till ett gott arbetsklimat och kan arbeta tillsammans med andra för att hantera uppgifter och nå uppställda mål. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi erbjuder en arbetsplats med en kund- och serviceorienterad arbetsplatskultur med verksamheter i kontinuerlig utveckling. Vi har medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Förvaltningens lokaler ligger centralt i Göteborg, men just nu arbetar vi mestadels hemifrån. Vi vill att konsument- och medborgarservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser och rekryteringstjänster.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!