LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Jobbcoacher/Arbetsspecialister till nytt projekt!

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola. Vill du veta varför du borde arbeta hos oss? https://play.mediaflowpro.com/ovp/14/15 AMHDN9 JP Arbetsplatsbeskrivning Jobbtorg Stockholm är en avdelning inom Arbetsmarknadsförvaltningen med uppdrag att hjälpa stockholmarna hitta sin plats i arbetslivet. Verksamhetsområde Insatser inom Jobbtorg Stockholm består av fyra enheter Unga insatser, Jobbstart, Fokus unga och enheten för Funktionsnedsättning och Psykisk ohälsa. Nu söker vi på enheten för Funktionsnedsättning och Psykisk ohälsa fler medarbetare till vår verksamhet Alfa. Alfa arbetar med den evidensbaserade metoden IPS, Individual Placement and Support sedan 2012. I nuläget är vi 5 jobbcoacher, 1 peer support och en metodstödjare på halvtid. Vi bedriver också ett projekt Integrering av IPS i psykosvården med lika många medarbetare. På Alfa har vi som ambition att arbeta med IPS på ett programtroget sätt. Ur ett brukarperspektiv ser vi att IPS kan utgöra en viktig del av individens återhämtningsprocess Utifrån goda erfarenheter från vårt pågående projekt med psykosvården söker vi nu medel från Samordningsförbundet Stockholms stad till det projekt vi planerar att starta under hösten 2022 där vi ska arbeta med metoden IPS för deltagare som har missbruksproblem. Vi kommer bedriva projektet i samverkan med Socialtjänsten samt vuxenenheter inom Stockholmsstad. Andra samverkansparter är Arbetsförmedlingen och Regionen. Projektet beräknas pågå under 3 år. Vi söker nu 4 jobbcoacher/arbetsspecialister som kommer att anställas om vi beviljas medel för projektet. De jobbcoacher som arbetar i projektet kommer höra samman med Alfa organisatoriskt och ha gemensam handledning och metodutveckling. Den fysiska arbetsplatsen och deltagarintaget kommer vara kopplad till respektive vuxenenhet. Arbetsbeskrivning Du kommer som jobbcoach att ansvara för IPS på den enhet där du är placerad. Det betyder att ansvara för alla delarna i IPS metoden, och att i nära samarbete med deltagarens stödnätverk ge stöd så att deltagaren kan nå sitt mål om att komma ut i arbete eller studier. Projektet kommer följas och utvärderas av forskare vilket medför stora möjligheter till fördjupade kunskaper i IPS-metoden. I jobbcoachrollen ställs stora krav på lyhördhet för deltagarnas behov och förmågor. I nästa steg behöver jobbcoachen kunna samarbeta med de myndigheter som är nödvändiga för att föra processen framåt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och kunskap om respektive myndighets regelverk. För att lyckas med jobbet som jobbcoach behöver du vara driven i att kontakta, intressera och engagera arbetsgivare. I arbetet ställs krav på dokumentation i det löpande arbetet och i samband med den forskning som ska bedrivas. Kvalifikationer Du har högskoleutbildning, t.ex. socionom, beteendevetare, arbetsterapeut, personalvetare eller annan kunskap som vi anser likvärdig. Det är meriterande att du har utbildning och god erfarenhet av att arbeta med IPS eller SE, Supported Employment, som metod. Du kan skapa goda relationer med såväl samarbetspartner som kollegor. Vana att samarbeta med missbruksenheter, öppenvårdsmottagning FK, AF och socialtjänst samt kännedom om respektive huvudmans regelverk. Vana att samarbeta med arbetsgivare. Du har god förmåga att dokumentera. Vi söker dig som har empatisk förmåga, personlig mognad, är initiativtagande och resultatorienterad. Du skall vara van att arbeta både i team och självständigt. Du ska besitta en god kunskap i att bygga allians med deltagaren och samarbeta för att driva IPS-processen framåt. Du är driven, självständig och med ett stor engagemang för arbetet med målgruppen. Det är meriterande om du har goda kunskaper och förståelse för levnadsvillkoren hos personer med långvarig psykisk ohälsa, missbruk liksom kunskap om kognitiva funktionsnedsättningar och återhämtningsprocessen. Antingen genom tidigare arbete med målgruppen eller genom egen erfarenhet. Du är flexibel och kreativ och med fokus på att hitta lösningar. Du ska arbeta för goda relationer med projektets samarbetsparter och med dem arbeta för att projektet ska kunna utökas samt i förlängningen implementeras i ordinarie verksamhet. Övrigt Tjänsterna kommer att tillsättas om erforderliga beslut fattas. På https://jobba.stockholm/formaner/ kan du läsa mer om vilka förmåner du har som medarbetare i Stockholm Stad. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!