LetsGig & Mecenat
Gigg från: Socialstyrelsen

Utredare inom arbetet för krisberedskap och civilt försvar

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Det är ett samhällsviktigt och engagerande arbete som ger möjlighet att bidra till utvecklingen inom välfärdsområdet.  Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla myndighetens arbete inom krisberedskap och civilt försvar. Tjänsten innebär att du får en central roll att genom analyser och underlag stödja hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och planering för civilt försvar.  Tjänsten är placerad på Enheten för krisberedskap i Generaldirektörens stab. Krisberedskapsenheten har ansvaret för Socialstyrelsens arbete med krisberedskap och katastrofmedicin.  Socialstyrelsens krisberedskapsarbete ingår i det nationella systemet för krishantering. I det arbetet ska myndigheten stärka samhällets beredskap inom hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta allvarliga händelser samt bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga händelser. Utgångspunkter för utvecklingsarbetet är bl.a. anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025 (Ju2020/04658) och propositionen Totalförsvaret 2021-2025 (prop. 2020/21:30) med följande försvarsbeslut.  Vi söker dig som vill • samordna frågor som rör krisberedskap och civilt försvar med olika funktioner inom myndigheten • företräda myndigheten i nationella forum för krisberedskaps- och totalförsvarsfrågor tillsammans med övriga aktörer • genomföra analyser och skapa underlag för beslut som stödjer hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens aktörer i beredskapsplanering och planeringen för civilt försvar • genomföra säkerhetsskyddsanalyser med fokus på hälso- och sjukvård och socialtjänst som samhällsviktig verksamhet • vidareutveckla, samt följa upp och utvärdera, processen för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens risk- och sårbarhetsanalyser • medverka i och driva regeringsuppdrag. Vi söker dig som har • akademisk examen inom för tjänsten relevant område • dokumenterad mycket god analytisk förmåga • goda kunskaper om det svenska beredskapssystemet och de regelverk samt erfarenhet av att arbeta med beredskapsfrågor inom ramen för krisberedskap eller totalförsvar • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska • svenskt medborgarskap, då tjänsten är säkerhetsklassad. Uppdraget kräver god samarbetsförmåga i kombination med förmåga att arbeta själv-ständigt. Rollen kräver också att du är strukturerad och har god analysförmåga. Arbetet ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.  Det är meriterande om du har erfarenhet av • utredningsarbete, projektledning och utvecklingsfrågor inom beredskapsområdet • samverkan mellan myndigheter och regioner, kommuner eller näringsliv • risk- och krishantering • säkerhetsskyddsarbete. Anställningsinformation Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning på 6 månader. Din tjänstetitel är Utredare och är placerad på Enheten för krisberedskap vid generaldirektörens stab i Stockholm. Välkommen med din ansökan senast 07-05-2021. Ange diarienummer 2.6.1-9741/2021 i din ansökan. Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Bra villkor erbjuds för bland annat friskvård, arbetstid, semester och pension.  Om du har frågor om tjänsten, kontakta stf krisberedskapschef Taha Alexandersson. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Natasa Cirovic. Fackliga företrädare är Carl-Erik Flodmark för SACO och Magnus Göransson för ST. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00. God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Socialstyrelsen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!