LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Riksbank

Riskanalytiker säkerhet

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Riskenhetens uppdrag är att aktivt och förebyggande bidra till en effektiv riskhantering inom Riksbanken. Enheten arbetar aktivt med stöd till verksamheten i riskrelaterade frågeställningar och genomför oberoende kontroller och uppföljningar av Riksbankens samlade risker. Riskenheten söker nu en riskanalytiker inom området säkerhet med primärt fokus på informationsrisker. VI ERBJUDER DIG Du arbetar brett inom Riksbanken vilket ger dig många kontaktytor och stora möjligheter att påverka och utveckla bankens mognad avseende risk- och säkerhetsarbete. Riksbankens organisation kring och arbete med säkerhetsfrågor reformeras just nu och du kommer att ha möjlighet att följa denna utveckling och bidra med dina kunskaper och erfarenheter. Genom att delta i interna och externa forum och nätverk, såväl nationellt som internationellt, utvecklar du såväl kunskaper som nätverk. DET HÄR GÖR DU HOS OSS Som riskanalytiker inom säkerhetsområdet ansvarar du tillsammans med en kollega för stöd och uppföljning av säkerhetsarbetet inom Riksbanken, med primärt fokus på informationsrisker och livscykelhantering av dessa. Din främsta uppgift är att skapa dig en helhetsbild av Riksbankens säkerhetsarbete, inklusive såväl riskhantering som styrning, kontroll och uppföljning, som gör att du kan uttala dig kring säkerhetsriskerna och hur de förhåller sig till Riksbankens risktolerans. Vidare utmanar och utvärderar du arbetssätt och metoder för att verifiera att säkerhetsarbetet ligger i linje med Riksbankens målsättning att arbeta strukturerat och systematiskt. Resultatet av ditt arbete förmedlar du på ett pedagogiskt sätt, bland annat genom ditt bidrag till riskenhetens gemensamma rapportering till Riksbankens direktion. Självklart medverkar du även aktivt i det övergripande och gemensamma arbetet inom riskenheten. DITT TEAM Du arbetar i ett team med stark teamkänsla och högt driv och engagemang. Teamets medarbetare har lång och gedigen erfarenhet inom riskhantering, regelefterlevnad och dataskydd. Riskenheten utgör Riksbankens andra ansvarslinje och är organiserad inom stabsavdelningen. Du rapporterar till riskchefen. Nuvarande riskchef lämnar sin tjänst under februari 2022. Rekrytering av hennes efterträdare pågår och ambitionen är att ny riskchef tillträder senast under sommarhalvåret 2022. MER OM DIG Vi söker dig som vill driva utveckling och stötta verksamheten med målet att ständigt förbättra. Du har relevant akademisk utbildning och flerårig erfarenhet från säkerhetsarbete, primärt informationssäkerhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med hantering av operativa risker i en andra linjen-funktion samt att du har arbetat inom offentlig eller finansiell sektor. Har du dessutom erfarenhet av säkerhetsfrågor i säkerhetsskyddsobjekt och med säkerhetsskyddslagen eller övningsrelaterat arbete och arbete med civil- och totalförsvarsfrågor är det meriterade. Rollen kräver att du kan hantera det svenska språket mycket väl, såväl skriftligt som muntligt. Som person har du ett gott omdöme och hög integritet och du överför kunskaper och budskap på ett tydligt sätt. Ditt engagemang och din förmåga att självständigt driva såväl löpande frågor som utvecklingsarbete är av stort värde. För att lyckas och trivas i rollen krävs en pragmatisk och verksamhetsnära hållning likväl som lyhördhet i dialogen med medarbetare från olika delar av Riksbanken. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. MER OM TJÄNSTEN Tjänsten är en tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Om du har frågor är du välkommen att kontakta nuvarande riskchef Annika Odelros, 08-7870243. Tjänsten är placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaterna. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövningssamtal för säkerhetsklassade tjänster. INTRESSERAD? Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev inklusive relevanta betyg senast den 17 januari 2022. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att du lämnar in examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning och vi kontrollerar att dessa stämmer.

Sveriges Riksbank

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!