LetsGig & Mecenat
Gigg från: Regeringskansliet

Nationalekonom på stabilitetsrådet - frågor kring finansiell stabilitet

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Är du nationalekonom och vill arbeta med frågor kring finansiell stabilitet? Som vår nya medarbetare kan vi erbjuda dig en stimulerande arbetsmiljö där du tillsammans med andra kvalificerade ekonomer får arbeta med intressanta och mångfacetterade frågor kopplade till finansiell stabilitet. Din arbetsdag. Sveriges morgondag Det finansiella stabilitetsrådet är ett forum där Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden träffas regelbundet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet, behovet av åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, behovet av åtgärder för att hantera en sådan situation. Stabilitetsrådet är ett makrotillsynsråd som ska verka för utvecklad kunskap om hot mot det finansiella systemets funktionsförmåga. Organisationsformen är en kommitté som består av stabilitetsrådet samt en beredningsgrupp och ett kansli. Beredningsgruppen består av två representanter på hög nivå per myndighet i rådet, och träffas månatligen. Stabilitetsrådets kansli är inrättat med syfte att administrera stabilitetsrådet och säkerställa att finansiella stabilitetsfrågor kommer högt upp på dagordningen även i normala tider då de flesta obalanser byggs upp och behovet av en förebyggande politik är som störst. Kansliet ska bidra till ett flexibelt, effektivt och sammanhållet arbete med frågor om finansiell stabilitet samt bredda och fördjupa den finansiella stabilitetsanalysen. I det dagliga arbetet samarbetar kansliet med tjänstemän på Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden, i projekt som syftar till att stärka Sveriges beredskap för finansiella kriser. Vi söker nu en medarbetare till stabilitetsrådets kansli. Som medarbetare kommer du att arbeta med samtliga frågor som kansliet är involverat i. Läs mer om finansiella stabilitetsrådet på www.sou.gov.se/finansiella-stabilitetsradet/ Din bakgrund Vi söker dig som har en examen i nationalekonomi samt har goda kunskaper i makroekonomi, finans- och penningpolitik och gärna kunskap i finansiell stabilitetsanalys, finansiell ekonomi och i banksektorn. Forskarutbildning är en merit. Du ska ha några års relevant erfarenhet och gärna erfarenhet av projektledning. Erfarenhet från de i stabilitetsrådet deltagande myndigheterna är en merit. Dina egenskaper Du är analytisk med en god förmåga att omvandla akademisk forskning och policyanalyser till ett konkret diskussionsunderlag. Du har vidare goda språkkunskaper, framförallt i svenska och engelska, samt god stilistisk förmåga. Som person har du hög integritet kombinerad med god kommunikations- och samarbetsförmåga samt en vilja att arbeta tillsammans med kollegor i och utanför den egna organisationen. Du är strukturerad och kan snabbt sätta dig in i komplexa ekonomiska frågeställningar och sammanfatta, åskådliggöra och presentera dessa på ett pedagogiskt sätt. Från tid till annan bedrivs arbetet med hög intensitet och under tidspress vilket ställer krav på att kunna arbeta självständigt inom givna tidsramar. Övrigt Medarbetare i stabilitetsrådets kansli förordnas för ca ett år i taget, men med mycket goda möjligheter till förlängning. Tidsbegränsad anställning på heltid. Tillträde omgående eller efter överenskommelse. Stabilitetsrådets kansli är placerat i Regeringskansliets lokaler på Karlavägen 100 i Stockholm. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Är du intresserad? Vill du veta mer om befattningen, kontakta kanslichefen Niclas Alsén, 08-405 27 04. Du är också välkommen att kontakta personalspecialist Rebecca Svanedal på 08-405 97 50. Fackliga kontaktpersoner är Mikaela Nilsson, Saco-s, Lotta Nordqvist, ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.   Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2022.  Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för finanspolitiken och frågor som rör finansmarknad, internationellt ekonomiskt samarbete, förvaltningspolitik, län, kommuner och regioner, prognoser och nyckeltal, skatter, spelfrågor, konsumentfrågor samt statens budget.

Regeringskansliet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-30
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!