LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION NORRBOTTEN

Överläkare till vägburen amulanssjukvård

  • Vård & assistans

Luleå

Överläkare till vägburen ambulanssjukvård Akut omhändertagande är ett nytt verksamhetsområde i Region Norrbotten som samlar både den väg- och luftburna ambulanssjukvården samt länets akutmottagningar och IVAK-enheter. Verksamheten finns i länets alla kommuner fördelat på 17 orter. Området indelas i tre områden med var sin verksamhetschef; vägburen ambulanssjukvård, luftburen ambulanssjukvård samt akutmottagningar och IVAK-enheter. Vill just du vara med och utveckla Akut omhändertagande i Region Norrbotten? Vi söker En ambulansöverläkare som med sitt tydliga sätt att leda motiverar medarbetarna till att arbeta mot verksamhetens uppsatta mål. Du skapar resultat genom att tillvarata och vidareutveckla dina egna samt medarbetares kunskaper och ambitioner. Du värderar samarbete högt, är tydlig i din kommunikation och kan ge andra de befogenheter som behövs för att nå gemensamma mål. Som ambulansöverläkare är du strategisk och agerar som representant för regionen utifrån ett brett perspektiv, du har en god förmåga att se helheten och ett genuint intresse för undervisning. I grunden har du en specialistkompetens inom för uppdraget relevant specialitet med flera års yrkeserfarenhet. Då rollen även innebär ett ledningsuppdrag och du kommer verka som regionens representant är tidigare chefsuppdrag eller motsvarande meriterande. Det här får du arbeta med Som ambulansöverläkare förväntas du samordna och målinriktat leda verksamhetens arbete tillsammans med övriga i ledningsgruppen. Du är medicinskt ansvarig för ambulansverksamheten och ansvarar för den medicinska kvaliteten i form av uppföljning, avvikelsehantering och medicinska riktlinjer. Du undervisar och handleder medarbetare och du är Regionens representant i för området relevanta grupperingar inom Regionen, sjukvårdsregional, nationellt och internationellt. Rollen som ambulansöverläkare är ny i Region Norrbotten och den exakta utformningen av rollen kommer ske i dialog med verksamhetschef och verksamhetsområdeschef utifrån verksamhetens behov och dina specifika kompetenser. Du är medlem i ambulanssjukvårdens ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschef för vägburen ambulanssjukvård. Du har även en viktig roll i samverkan med övriga aktörer inom området såsom polis, fjällräddning, SOS alarm, kommuner och i gränssamverkansfrågor. Det här erbjuder vi dig - Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård - Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag - Länk till våra förmåner Information om tjänsten Tillsvidareanställning heltid i din grundprofession med ett förordnande på 3 år, ca 50% som kombineras med kliniskt uppdrag. Omfattningen på förordnande kan variera över tid.  Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. För mer information eller frågor kontakta: Verksamhetschef Vägburen Ambulanssjukvård Kristina Nilsson, 0923-76384 kristina.nilsson@norrbotten.se Välkommen med din ansökan!

REGION NORRBOTTEN

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!