LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Socialsekreterare till Mottagningsgruppen, BuU Myndighet, Rimmaregatan 6

  • Vård & assistans

Göteborg

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen. Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor. Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag". Välkommen med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Letar du efter ett spännande arbete med fokus på barn och ungdomar? En av våra medarbetare kliver nu upp och vidare till annan tjänst varför vi söker en efterträdare. Mottagningsgruppen är en del av Barn och Unga myndighet Hisingen, Rimmaregatan 6, och består av sex stycken medarbetare och en 1:e socialsekreterare. Förutom mottagningsgruppen består enheten av tre utredningsgrupper samt en barnsekreterargrupp. Till arbetsuppgifterna hör att ta emot anmälningar och ansökningar, aktualisera, göra skyddsbedömningar och samtala med barn, ungdomar och vårdnadshavare. Om behov finns inleds utredning och ärendet lämnas över till kollegor i utredningsgrupperna. Mottagningsgruppen bemannar enhetens jourtelefon både i ej pågående och pågående ärende vilket innebär ett nära samarbete med utredningsgrupperna och barnsekreterargruppen på enheten. Mottagningsgruppen skriver även yttranden till tingsrätten i ej pågående ärenden samt delta i olika typer av nätverk, både över Hisingen och med andra professionella verksamheter. En viktig roll för mottagningsgruppen är samarbete med polis, skola, förskola, fritid och SSPF koordinatorer. Gruppen har också ett informationsansvar gentemot externa och interna verksamheter samt gentemot invånarna om anmälningsplikt och socialtjänstens uppdrag. Handläggning och dokumentation sker enligt BBIC och du kommer att arbeta utifrån både So L och LVU lagstiftning. Du ges utbildning samt regelbunden metodhandledning och ärendegenomgång i nära samarbete med förste socialsekreterare. Mottagningsgruppen är ofta den grupp som träffar de utsatta och de som är i behov av stöd först vilket kräver ett respektfullt, professionellt och närvarande bemötande. Mottagningsgruppen är enhetens ansikte utåt gentemot brukare och samverkanspartners. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med erfarenhet av arbete med barn och unga, under minst tre år med de huvudsakliga arbetsuppgifterna att bedriva utrednings- och uppföljningsarbete alternativt arbetat i mottagningsgrupp Barn och Unga. Du ska ha socionomexamen samt att du skall ha kunskap om lagstiftning So L och LVU samt BBIC. Meriterande är om du har andra utbildningar som breddar och stärker kompetensen i gruppen. Du skall ha ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och du skall utgår från barns rättigheter. Du skall också dokumentera på ett rättssäkert sätt med god kvalité. Som person är du trygg i dig själv och i din arbetsroll, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt tycker om att samverka och samarbeta. Humor, flexibilitet och att vara lyhörd är egenskaper vi värdesätter högt.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-08
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!