LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Specialpedagog till Hässelby norra förskolor

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad. Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus. Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap. Arbetsplatsbeskrivning Hässelby norra förskolor består av tre förskolor med cirka 240 barn och cirka 60 medarbetare. Förskolorna ligger i Hässelby norra villastad. Du når våra förskolor med buss från Vällingby eller Hässelby samt från Barkarby station. Enhetens förskolor leds av rektor tillsammans med biträdande rektor. Specialpedagog i förskola  Med mål att stödja det specialpedagogiska arbetet med fokus på inkludering i enheternas förskolor och barngrupper. Syftet är att identifiera och undanröja hinder för barns lärande. Arbetet sker tillsammans med förskolepersonal för att se varje barns styrkor och behov vilket betyder olika lösningar för olika barn, det vill säga skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling Roll i organisationen Är underställd rektor. Specialpedagogen ska användas som en resurs i förskoleenheten och vara delaktig i det systematiska kvalitetsarbetet samt i förskoleenhetens ledningsgrupp. Deltar på förskolestöds nätverksmöten. Arbetstid heltid 39.5 tim/vecka. Anställningen är ett vikariat med möjlighet till förlängning. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Observation i verksamhet. • Arbeta enskilt eller med barngrupper. • Modellinlärning/observationsinlärning i barngrupp och enskilt - att agera modell i förskolan så pedagogisk inlärning kan ske genom observation och analys. • Direkthandledning. • Vara ett stöd till förskolepersonal i upprättande av kartläggning och handlingsplaner. • Vid behov delta i samtal med vårdnadshavare. • Delta i enhetens ledningsmöten regelbundet. • Samverka med andra instanser som, barnhälsovård, socialtjänst, skola, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri. • Samverka med förvaltningens förskolestöd (samordnare, specialpedagog, psykolog och logoped) gällande aktuella frågeställningar. Kvalifikationer Utbildning/Kunskap: • Förskollärarexamen • Specialpedagogexamen • Bred kompetens i inom neuropsykiatri, utvecklingsstörning, språkutveckling, psykosociala svårigheter och svåra samtal • Vara väl förankrad i skollagen och förskolans läroplan Förmåga: • Kunna förmedla och förankra en värdegrund för ett gott demokratiskt klimat i förskolan • Professionellt bemötande • Att se möjligheter och undanröja svårigheter • Mycket väl utvecklad förmåga att uttrycka sig i svenskt tal och skrift Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.  Välkommen med din ansökan!  Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!