LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Enhetschef till Centrum för arbetsmarknadsanställningar

  • Övrigt

Göteborg

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor i Göteborgs Stad är samlade i en förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det är en politiskt styrd verksamhet där nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunal vuxenutbildning, att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Uppdraget är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna och att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Förvaltningens två stora avdelningar är Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningsavdelningen. Till det finns stödavdelningarna Ledningsstab, HR och kansli, Ekonomi och inköp samt Kommunikation och IT. Tillsammans är vi ca 260 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA) är en del av Arbetsmarknadsavdelningen. Tjänsten gäller en placering som enhetschef på enhet 2. Där kommer du att leda en arbetsgrupp på ca 20 personer, bestående av bland annat anställningssamordnare, projektsamordnare och administratörer. I mötet med medarbetarna förväntas du inspirera till gemensam riktning, lärande, utveckling och positivt arbetsklimat i områdets verksamhet. Förutom att du kommer ha chefsansvar och vara arbetsgivarföreträdare för personalgruppen kommer du även ha dessa roller gentemot runt 350 anställda inom våra arbetsmarknadsanställningar. Tillsammans med dina medarbetare kommer du ha mycket kontakt med arbetstagarna och ni kommer tillsammans jobba för att de ska lyckas med sin arbetsmarknadsanställning. Din personalgrupp består i mångt och mycket av medarbetare som är erfarna, besitter mycket kompetens och som utifrån givna ramar kan arbeta självständigt. Dock kan Arbetsförmedlingens stora förändringsresa/reformering komma att påverka enhetens uppdrag vilket kan utgöra grund för förändringar. I din roll som verksamhetsföreträdare utvecklar du verksamheten mot uppställda mål. Att delta och/eller driva utveckling inom en rad projekt och processer kommer vara en del av din arbetsdag. Det kan till exempel vara att tillsammans med jobbmäklare och arbetsmarknadsstrateg matcha näringslivets rekryteringsbehov till våra arbetstagares kompetens och förutsättningar eller att möta nya insatser som Arbetsförmedlingen beslutat om. Därtill kommer samverkan med andra förvaltningar, liksom med Arbetsförmedlingen, tillsammans med dina kollegor vara en viktig del av ditt arbete. Du kommer ingå i CFAs ledningsgrupp där du tillsammans med dina chefskollegor driver områdets arbete framåt utifrån ett helhetsperspektiv. Du kommer också att samarbeta tätt med förvaltningens övriga delar, såsom Kompetenscentrum och Vuxenutbildningen. Förvaltningen har även under längre tid arbetat med konceptet tillitsbaserat ledarskap vilket är något du i din roll som enhetschef kommer att stöta på. KVALIFIKATIONER Du som söker ska ha en fullständig högskoleutbildning (minst 120hp). Du ska ha erfarenhet av och kunskap om arbetsmarknadsfrågor. Du ska vara van vid att arbeta i en verksamhet som snabbt ställer om utifrån ändrade förutsättningar och förändringar i budget. För att lyckas i rollen ska du ha erfarenhet av att arbeta utifrån politiska mål och styrning och har kännedom om politisk påverkan på verksamheten samt att du ska ha en längre tids erfarenhet av att vara chef. Du behöver vara van vid att leda medarbetare som arbetar självständigt samt van vid att arbeta i olika typer av personal- och rapporteringssystem. Därutöver behöver du ha goda kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av målgruppen och mångkulturell kompetens samt förståelse för Göteborgs stads olika verksamheter. Vi tror att du är en utpräglad teamspelare och ser möjligheter och skapar förutsättningar för en personalgrupp att nå sina mål. Du behöver känna dig bekväm med arbetsgivarrollen och att ta beslut därtill behöver du vara strukturerad och ha en särskilt god förmåga att skapa relationer och samarbeta. Du behöver vara förändringsorienterad och driva förändringsarbete långsiktigt och uthålligt, både på lokal och övergripande nivå. Det är viktigt att du kan överblicka ditt egna ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Viktigt är även att du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. ÖVRIGT I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. För att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering använder oss av arbetspsykologiska tester som en del i urvalsarbetet. De sökande som uppfyller kraven kommer få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail. Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Större delen av förvaltningen flyttade under sommaren 2020 till nyrenoverade aktivitetsbaserade lokaler på Brogatan. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!