LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Landskapsarkitekt

  • Allt-i-allo

Göteborg

Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 470 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla. ARBETSUPPGIFTER Kom till oss och skapa attraktiva stadsrum. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek vilket utgör ett av Nordens största utvecklingsprojekt. Trafikkontoret i Göteborgs stad söker gestaltare som kan utveckla rumsliga och funktionella värden i den helhet av stråk och platser som binder samman staden. Du får både föreslå och bedöma gestaltningsåtgärder där sociala och konstnärliga värden vägs in, integrerat med trafikfunktioner och stadsbyggnadskvaliteter. Gestaltningen utgår från ett systemperspektiv på stadens strukturer och där helhet och samband beaktas kombinerat med ett brett användarperspektiv. Du kommer dels att vara specialist i planerings- och projekteringsprocesser, dels arbeta med kontorets riktlinjer och styrdokument avseende fysisk gestaltning inom allmän plats. Du arbetar också i nära dialog och samverkan med andra förvaltningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är landskapsarkitekt, arkitekt eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig med minst 10 års erfarenhet av kvalificerad gestaltning och stadsplanering. Du behöver ha erfarenhet från projektering och från projekt-/ uppdragsledning samt erfarenhet av att gestalta stadsrum och funktioner i olika skalor och med olika detaljeringsnivå. Du har en god förmåga att analysera och avväga stadsrummens samlade kvaliteter och det är särskilt positivt om du kan förstå och illustrera sambanden mellan dessa. Det är angeläget att behärska ett skissande arbetssätt. Erfarenhet från offentlig upphandling är önskvärd. För att lyckas med ditt uppdrag behöver du ha ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete där du tar initiativ och ansvarar för att arbetet går framåt. Det kräver god samverkans- och kommunikationsförmåga samt förmåga att balansera olika krav utifrån ett helhetsperspektiv även i mer pressade situationer. Självklart uttrycker du dig väl i tal och skrift i svenska språket. Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. ÖVRIGT Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. I den här rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av testning som en del i vårt urvalsarbete.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!