LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Lärare till särskild undervisningsgrupp, inrikting autism

  • Skola & utbildning

Gotland

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Solbergaskolan är en arbetsplats med ca 730 elever och ca 100 medarbetare. På skolan finns grundskola 4-9, förberedelsegrupper för nyanlända elever årskurs 4-6 och 7-9, samundervisningsklass 7-9, särskild undervisningsgrupp för elever med specifika svårigheter 7-9 samt resursskola tal- och språk 4-9. Skolan är lokalintegrerad med särskolan och ett samarbete finns. Vi vill genom tydlig struktur, kollegialt samarbete och gemensamt ansvar skapa en bra studiemiljö för alla. Vi bedriver skolutveckling för att ständigt utvecklas till en skola som ligger i framkant, med fokus på trygghet, trivsel och högre måluppfyllelse. Engagerade lärare med rätt behörighet och ett gott arbetsklimat bidrar till en arbetsplats där du blir en i laget. ARBETSUPPGIFTER Vi utökar och utvecklar nu vår särskilda undervisningsgrupp för elever inom autismspektrum. Du kommer att undervisa och vara mentor för en mindre grupp elever där eleverna har behov av individualisering och anpassningar. Eleverna behöver en tydlig och väl strukturerad undervisning samtidigt som det behövs flexibla lösningar på individnivå. Du kommer att få möjligheten att vara med och utforma och utveckla undervisningen tillsammans med fler lärare. Du ingår i ett arbetslag dit fler särskilda undervisningsgrupper är knutna och det finns möjlighet till kollegialt samarbete och utbyte. KVALIFIKATIONER Du som söker är legitimerad lärare. Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom specialpedagogik och/eller erfarenhet av att jobba med elever inom autismspektrumtillstånd. Du är trygg med att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är tydlig och strukturerad som lärare, samt är skicklig på att utvärdera och följa upp ditt arbete. Din personliga lämplighet är viktig för tjänsten och det innebär att du har en god förmåga att skapa relationer, har god samarbetsförmåga och är engagerad i ditt arbete. Du är flexibel och arbetar för att göra skolan tillgänglig för alla elever. ÖVRIGT Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!