LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Postdoktorer i data science med LSST

  • Övrigt

Stockholm

Vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2021-01-15. Projektbeskrivning Vi söker välmeriterade postdoktorer för modellering och analys av fotometriska datasätt för studier av mörk energi med hjälp av statistisk inferens och metoder för maskininlärning. Projektet finansieras av ett stort forskningsbidrag från Wallenbergstiftelsen som tilldelats Hiranya Peiris, Jens Jasche, Ariel Goobar, Jesper Sollerman och Matthew Hayes, och omfattar "The Legacy Survey of Space and Time (LSST)" och "LSST Dark Energy Science Collaboration", och förbereder oss för kommande data från Vera C. Rubin Observatory. De anställda kommer att arbeta inom Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC, www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik.  Arbetsuppgifter Positionerna involverar originalforskning om kosmisk storskalig struktur eller tidsdomänkosmologi, allmänt relaterad till testning av grundläggande fysik och kosmologi med LSST. Det dagliga ansvaret innefattar att utveckla och tillämpa nya statistiska tekniker och maskininlärningstekniker, skriva produktionsnivåkod för analys av LSST-data och föregångardata och / eller förbereda för kommande LSST-data genom att analysera föregångarundersökningar. Erfarenhet av astronomisk bildanalys eller kosmologi är önskvärd men inte nödvändig. Experter inom andra relevanta områden, särskilt de med artificiell intelligens och tekniker för maskininlärning, är också välkomna att ansöka. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid forskningsfärdigheter inom kosmologisk och astronomisk dataanalys, statistik, programmering och numerisk eller tekniker för maskininlärning. Vi söker efter en kandidat med god kommuniaktionsförmåga och förmågan att arbeta med en internationell forskargrupp. Anställningsvillkor Anställningarna avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Hiranya Peiris, hiranya.peiris@fysik.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner  Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3387-20.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3387-20 + sökandes namn. och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer) • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!