LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Projektassistent i statsvetenskap ”Vägar ur fossilberoendet"

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg. Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad. Arbetet inom alla tre projekten kommer att ledas av docent Jakob Skovgaard. Projektet om klimatskadliga subventioner analyserar vilken potential internationella miljöinstitutioner (i form av Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen) har för att driva på för reformer av länders subventioner av fossila bränslen. Ytterligare information om projektet finns här: https://lu.varbi.com/center/tool/position/362190/edit/tab:2/checklist:TA/Statsvetenskapliga institutionen ledigförklarar härmed en allmän visstidsanställning som projektassistent, 40-60 % inom projekten ”Vägar ur fossilberoendet: en studie av Parisavtalets och de globala hÃ¥llbarhetsmÃ¥lens pÃ¥verkan pÃ¥ reformer av klimatskadliga subventioner”, ”Finansiella drivkrafter för klimatomställning i den energiintensiva industrin: Hur risk och osäkerhet pÃ¥verkar investeringarna i basindustrin”och ”Petrochemicals and climate change governance: Powerful fossil fuel lock-ins and policy options for transformative change”. Arbetet inom alla tre projekten kommer att ledas av docent Jakob Skovgaard. Projektet om klimatskadliga subventioner analyserar vilken potential internationella miljöinstitutioner (i form av Parisavtalet och de globala hÃ¥llbarhetsmÃ¥len) har för att driva pÃ¥ för reformer av länders subventioner av fossila bränslen. Ytterligare information om projektet finns här: https:/portal.research.lu.se/portal/en/projects/pathways-to-breaking-the-fossil-fuel-lockin-assessing-the-influence-of-the-paris-agreement-and-the-sustainable-development-goals-on-fossil-fuel-subsidy-reform(21cb5198-2707-43f8-910f-105ea7dfab90).html Projektet om petrokemikalier undersöker flera olika omrÃ¥den av den globala petrokemiska industrin och möjligheterna att begränsa dess klimatpÃ¥verkan, däribland möjligheter för global politik och styrning. Projektet om finansiella drivkrafter för klimatomställning analyserar finansmarknadernas investeringsvilja i klimatprojekt i basindustrin, inklusive vilka politiska risker och osäkerheter som finns och hur offentliga beslutsfattare ser pÃ¥ riskerna och hanterar dem. Anställningen omfattar perioden 2020-12-01 och 6 mÃ¥nader framÃ¥t. Kompetens Behörig att anställas som projektassistent är den som har avlagt examen pÃ¥ kandidatnivÃ¥ (motsv.) i statsvetenskap, sociologi, utvecklingsstudier eller politisk ekonomi, har dokumenterad kunskap inom datainsamling, samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till forskningsprojektets inriktning och de arbetsuppgifter som ingÃ¥r i anställningen. Arbetsuppgifter Arbetet kommer innehÃ¥lle bÃ¥da kvalitativ och kvantitative element: – Datainsamling av beslutsdokument och annat policymaterial för översiktlig analys (mapping) av beslut om reform av subventioner till fossila bränslen i olika länder, samt till underlag för relevanta fallstudier inom projektet. – Datainsamling om offentlig finansiering av petrokemiska projekt (särskilt frÃ¥n OECD och liknande dataportaler) och om internationell och svensk governance av petrokemikalier – Datainsamling om finansiering av basindustrins klimatomställning frÃ¥n sÃ¥väl internationella institutioner och mekanismer som pÃ¥ EU-nivÃ¥ och i Sverige. – Andra administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma. Bedömning Grund för bedömningen är erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys, samt goda ämneskunskaper inom klimatpolitisk styrning, komparativ miljöpolitik, klimatomställning och/eller internationell governance. Anställningen omfattar perioden 2020-12-10 och 6 månader framåt. Kompetens Avlagt examen på kandidatnivå (motsv.) i statsvetenskap, sociologi, utvecklingsstudier eller politisk ekonomi, har dokumenterad kunskap inom datainsamling, samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till forskningsprojektets inriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Arbetsuppgifter Arbetet kommer innehålla båda kvalitativ och kvantitativa element: – Datainsamling av beslutsdokument och annat policymaterial för översiktlig analys (mapping) av beslut om reform av subventioner till fossila bränslen i olika länder, samt till underlag för relevanta fallstudier inom projektet. – Datainsamling om offentlig finansiering av petrokemiska projekt (särskilt från OECD och liknande dataportaler) och om internationell och svensk governance av petrokemikalier. – Datainsamling om finansiering av basindustrins klimatomställning från såväl internationella institutioner och mekanismer som på EU-nivå och i Sverige. – Andra administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma. Bedömning Grund för bedömningen är erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys, samt goda ämneskunskaper inom klimatpolitisk styrning, komparativ miljöpolitik, klimatomställning och/eller internationell governance. Vi kommer att läsa ansökningar och eventuellt kalla till intervju under ansökningstiden. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!