LetsGig & Mecenat
Gigg från: MÄLARDALENS UNIVERSITET

Universitetsadjunkt inom vårdvetenskap

  • Skola & utbildning

Västerås

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt. Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås. På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen. Anställningsinformation Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Sista ansökningsdag: 2022-05-16 Stationeringsort: Västerås Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Arbetsuppgifter Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik söker nu en universitetsadjunkt inom vårdvetenskap till en av landets största sjuksköterskeutbildningar. Utbildningen bedrivs på tre campusorter, Eskilstuna, Nyköping och Västerås. Undervisning kan komma ske vid samtliga campus. I arbetet som universitetsadjunkt ingår att delta i teoretisk undervisning i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad samt tillämpningsövningar inom sjuksköterskeprogrammet som bland annat inkluderar simulering. Dessutom kan arbetet innebära handledning av examensarbeten, både på svenska och på engelska. I anställningen ingår också att aktivt samverka med vårdverksamheter och att arbeta som klinisk adjunkt inom äldrevård. Att vara klinisk adjunkt innebär att stödja handledarnas pedagogiska arbete med studenterna samt studenternas lärande att förena teori och praxis samt ledning av examinationer och bedömning i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Vid HVV används olika former av nätbaserade verktyg för undervisning varför nyfikenhet och vilja att använda dessa är önskvärt. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid MDU är den som avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. I övrigt hänvisas till anställningsordning för Mälardalens universitet. Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetsadjunkt men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning. Sökande ska vara legitimerad sjuksköterska. Bedömningsgrunder Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Följande kommer även beaktas vid bedömningen av de sökande: • Förmåga att planera, genomföra, examinera och följa upp egen undervisning • Handledning av studenter och handledare ute i vårdverksamheterna • Samverkan med vårdverksamheter • Kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och vara flexibel • Har god kommunikationsförmåga • Administrativt skicklig och intresse för kvalitetsfrågor Annan erfarenhet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Meriterande Det är meriterande för tjänsten att inneha erfarenhet av undervisning på universitet/högskola samt erfarenhet av tillämpningsövningar. Det är även värdefullt om du har förmåga att tala, skriva och undervisa på både svenska och engelska. Ansökan Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!   Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

MÄLARDALENS UNIVERSITET

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!