LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, en eller flera

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag och genomför en satsning på forskning inom utbildning, lärande och hälsa. Anslagen ska användas till att stimulera våra forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram.  Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för förskola, skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Fullständig annons. Ämne Barn- och ungdomsvetenskap Ämnesbeskrivning Barn-och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar aspekter av barns och ungas lärande, utveckling och socialisation från födseln till ungdomsåren ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fokus riktas mot formella och informella utbildningsmiljöer och mot frågor i gränslandet mellan pedagogiska miljöer, fritidskulturer och familjen. Arbetsuppgifter I anställningen ingår forskning, undervisning och samverkan i barn- och ungdomsvetenskap. Kurser inom språk och kommunikation, hållbarhet och miljö är exempel på områden som är viktiga delar av institutionens utbud. Undervisningen bedrivs främst inom förskollärarprogrammet och inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. I arbetsuppgifterna ingår kursledning, undervisning och handledning inom institutionens grundutbildning, masterutbildning och utbildning på forskarnivå. Samtidigt ska den sökande stärka sin egen vetenskapliga meritering och bidra till någon av de forskningsgrupper som verkar vid institutionen. I arbetsuppgifterna ingår också pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkansuppdrag inom området. Vi söker dig med ett intresse för att aktivt medverka till fortsatt uppbyggnad av den starka miljön där utbildning, samverkan och forskning samspelar och stödjer varandra. Sökanden ska vara beredd på att ta en framträdande roll i institutionens arbete, ta initiativ till erfarenhetsutbyten med verksamhetsfältet, söka externa forskningsmedel och bedriva forskning inom området samt bidra till en fortlöpande diskussion kring hur utbildning, forskning och samverkan kan utvecklas. Detta ska ske i relation till någon eller flera av institutionens forskningsmiljöer. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska och engelska. Behörighet Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Bedömningsgrund Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Anställning Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Kontaktuppgifter för anställningen Upplysningar om anställningen lämnas av Cecilia Wallerstedt, prefekt +46 (0)31-786 3272 cecilia.wallerstedt@gu.se  Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Kristin Martinsson, administrativ chef + 46 (0)31 786 2344 kristin.martinsson@gu.se Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökan Du söker anställning via Göteborgs universitets webb.   Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-14 Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!