LetsGig & Mecenat
Gigg från: Skellefteå kommun

Vill du bli kontaktperson?

  • Vård & assistans

Skellefteå

Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett aktivare liv. Som kontaktperson fungerar du som en vän med ett uppdrag att stödja och stärka och bidra till ett meningsfullt och självständigt liv. Kontaktperson är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer här om LSS och målet med insatserna: https://www.skelleftea.se/omsorg/funktionsnedsattning/stod-enligt-lag-om-om-stod-och-service-lss ARBETSUPPGIFTER Att vara kontaktperson innebär att man har ett uppdrag där du får arvode och omkostnadsersättning. Som kontaktperson är du viktig, både när det gäller att bryta isolering och att hjälpa till att underlätta för ett självständigt liv i samhället. Ditt uppdrag är att: - ge råd och stöd i vardagssituationer - stärka sociala kontakter - stimulera till en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter - träffas cirka en gång i veckan. Som kontaktperson har du tystnadsplikt. KVALIFIKATIONER Vem kan bli kontaktperson? Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson. Men du ska ha ett stort engagemang och intresse för andra människor samt vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Det är en fördel om du själv har en aktiv livsstil och gillar att spendera din tid på exempelvis träning, utomhusaktivitet, kulturella aktiviteter eller liknande. Vi eftersträvar mångfald i alla former och ser det som en tillgång om du kan olika språk, teckenspråk eller har kulturella kompetenser som berikar vår verksamheten och mötet med den enskilde. Du ska vara över 18 år och kunna visa ett utdrag ur Polisens belastningsregister om det gäller uppdrag gentemot barn och ungdomar. Polisens belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Du kan göra en intresseanmälan genom att skicka in din ansökan. Det går också bra att kontakta oss genom att ringa kundtjänst tel. 0910-73 50 00, välj 1 för socialt stöd och omsorg, eller via ett mejlformulär på https://www.skelleftea.se/skriv ÖVRIGT Dagligen får ca 1000 personer med funktionsnedsättning stöd av Skellefteå kommun, genom avdelningen Stöd och service. Avdelningen arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med målet att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett bra liv i hemmet, på jobbet samt på fritiden. Det stöd vi ger anpassas för varje individ och ska öka möjligheterna till ett självständigt och meningsfullt liv. Detta sker genom en verksamhet som är tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet inom daglig verksamhet, gruppbostäder, serviceboenden, korttidsvistelse och personlig assistans. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Skellefteå kommun

Villkor

  • Antal platser: 5
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-03-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!