LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Postdoktor i reglerteknik

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Postdoktor i reglerteknik med placering vid Institutionen för systemteknik Arbetsuppgifter Arbetet är finansierat av ett Innovair Air Domain Study-projekt finansierat av Vinnova och Saab AB, i samarbete med universitet och industri i Brasilien. Forskningen kommer att fokusera på metoder för navigation i områden utan GNSS-täckning mha fusion av bildinformation utvunnen med maskininlärning och mätningar från tröghetssensorer. Följande delmoment kommer att studeras: • Metoder för utvinning av information ur bilder mha maskininlärning. • Fusionering av bildinformation och tröghetssensordata för navigation. • Utvärdering av föreslagna algoritmer mha både simulerade och riktiga data. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Behörighet Den sökande ska ha goda kunskaper i systemteori och reglerteknik. Kunskap och erfarenheter i informationsfusion, statistik och maskininlärning är starkt meriterande. En förutsättning är genomförda publikationer i erkända vetenskapliga tidskrifter. Likaså ska den sökande ha god samarbetsförmåga, god förmåga att kommunicera forskning såväl muntligt som skriftligt och god förmåga att arbeta självständigt. Den sökande ska ha god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift. Då projektet är ett samarbete mellan försvarsindustri i Sverige och Brasilien är relevanta industriella erfarenheter meriterande. Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Förordnandetid En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl. Tillträde Enligt överenskommelse, så snart som möjligt. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning via länken nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den April 14. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15072&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!