LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Projektingenjör

  • Bygg & anläggning

Göteborg

Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt. Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall. Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver. Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/kretsloppochvatten och följ oss på Facebook eller Linkedin. ARBETSUPPGIFTER Älskar du vatten i alla dess former, brinner för att hitta effektiva långsiktiga lösningar och planeringsverktyg, utveckla digitala system och vill arbeta i ett positivt team med fokus på kreativt samarbete? På Kretslopp och Vatten kan du arbeta med detta och samtidigt verka för att skapa en långsiktigt hållbar hantering av vatten och avlopp som gagnar göteborgarna och vår närmiljö! Göteborgs Stad står för spännande utmaningar. Både centralort och ytterområden växer och vi arbetar samtidigt med att anpassa staden för att klara effekterna av pågående klimatförändringar. Kretslopp och Vatten har fått ett utökat uppdrag och ansvarar för att samordna och driva stadens arbete med både dagvatten och skyfall vilket bland annat innebär att vi är drivande i det förvaltningsöverskridande arbete som pågår för att skyfallssäkra staden och för att nå våra miljökvalitetsnormer i våra vattendrag. Enheten för dagvatten och skyfall består idag av 17 duktiga medarbetare som tillsammans bildar ett spännande team av olika specialister med bred kunskap kring både dagvatten, recipientkvalitet samt skyfall. Enheten arbetar bland mycket annat med att genomföra dagvatten- och skyfallsutredningar som en del av planprocessen. Vår beställare är stadsbyggnadskontoret och vi arbetar i tät dialog med våra kollegor på Kretslopp och Vatten och övriga förvaltningar staden för att ta fram hållbara lösningar för dagvatten och skyfall när staden växer och utvecklas. Vi utför dels egna utredningar, men processleder också konsulter. Vi använder oss av de modellresurser som finns på enheten eller hos våra konsulter när hydraulisk modellering krävs för att genomföra utredningarna. Vi söker nu en projektingenjör som kan arbeta tillsammans med oss med att genomföra dagvatten- och skyfallsutredningar till detaljplaner och planprogram. Tjänsten är motsvarar ett vikariat på 6 månader. Du kommer bidra och ha en stödjande roll i stadsplaneringen och pågående detaljplaneprojekt och arbeta tillsammans med ett kompetent team utredare och modellörer med stöd av våra specialister inom dagvatten, skyfall, stadsplanering och genomförande. Vi arbetar på ett aktivitetsbaserat kontor i nybyggda lokaler på Alelyckan, norr om Gamlestaden i Göteborg. KVALIFIKATIONER Utbildning inom VA, vatten, miljö eller motsvarande. - Krav Vi söker dig som har relevant utbildning inom VA, vatten, miljö eller motsvarande. Högskoleutbildning inom VA, vatten, miljö eller motsvarande är meriterande. Noggrann Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört samtidigt som du inte lämnar någonting åt slumpen. Du har förmåga att ha fokus på detaljer. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Analytisk Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Strukturerad Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Mål- och resultatorienterad Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Tjänsten är säkerhetsklassad nivå 3 och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo. ÖVRIGT Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!