LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro kommun

Förskollärare till Junibacken

  • Skola & utbildning

Örebro

Vi är intresserade av Förskollärare vilka väljer att se det kompetenta, nyfikna och förväntansfulla barnet. Om tjänsten Vi söker 1–2 förskollärare att bli en del av vår verksamhet och dela vår barnsyn. Just nu arbetar vi med ett övergripande tema för hela förskolan kring Hållbar framtid vilket innefattar: leken, digitalisering, tillgänlig och stegrande lärmiljö samt social hållbarhet. Vi jobbar kontinuerligt med den pedagogiska miljön vilken vi ser är den tredje pedagogen. Miljön ska vara utforskande, undersökande och vi vill erbjuda barnen en mångfald av olika material. I miljön ska barnen kunna göra sina val och bli självständiga. Vi strävar efter att de ska följa principen ”påbörja – genomföra – avsluta”.  Huvudsakliga arbetsuppgifter • medverka till att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda och hjälper de barn som behöver stöd i sin utveckling • medverka till att erbjuda en god lärmiljö och att arbetet i barngruppen genomför så att barnen ges förutsättningar för utveckling, lek och lärande • fortlöpande föra samtal med barnets vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande • tillsammans med övrig personal planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet • tillsammans med personalen i arbetslaget arbeta för att barns inflytande, delaktighet och eget ansvar • känna till och följa gällande läroplan, lagar, policys och rutiner Kompetenskrav • Legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation Som person är du trygg i din roll, du kan se helheten och anpassa dig efter behov och situation. Du tar också ansvar för dina arbetsuppgifter, är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. För att uppnå de mål som finns inom förskolan har du en mycket god förmåga till att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och inte minst barnen. Du besitter god pedagogisk insikt och kan applicera din teoretiska kunskap och kreativa idéer i praktiska situationer på förskolan.  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt meriterande • erfarenhet av att arbeta som förskollärare • erfarenhet av ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt  • erfarenhet av IKT-verktyg i förskolan • erfarenhet av utomhuspedagogik • utbildad VFU-handledare Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: 10 januari 2022, eller enligt överenskommelse Antal tjänster: 1–2 Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Om arbetsplatsen Förskolan Junibacken har tre avdelningar: i det lilla huset på gården går de barn som är 1–3 år. Avdelningen kallas Gosan. På nedervåningen i det stora huset finns avdelningen Busan, där går de barn som är 3–4 år och på övervåningen har vi avdelningen Kringlan, där är barnen 4–5 år. Vår förskola är en del av förskolorna Öster 1 som består av Fridensberg, Junibacken och Wadköping vilka samtliga är placerade på Öster i Örebro. Området präglas av stadsbebyggelse och är nära stadsparken och staden. Vi har fokus på barns lärande och använder reflektion, dokumentation och projekt för att synliggöra för barn, föräldrar, pedagoger och samhället om vårt arbete.  Vi är också övningsförskola tillsammans med Öster 2 och Söder. Varje förskola har en utvecklingsledare och personalen möts i lär- och tvärgrupper utifrån våra utmaningar och utvecklingsområden. Du kan läsa mer om vår förskola här: orebro.se/junibackenforskola Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare! Övrig information Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Ansökan Uval och intervjuer kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är 29 november. Välkommen med din ansökan!

Örebro kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!