LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Doktorand i forskarutbildningsämnet Livsmedelsvetenskap

  • Skola & utbildning

Uppsala

Institutionen för molekylära vetenskaper Karakterisering av växtbaserade proteiners struktur och digerbarhet. Beskrivning: Arbetet kommer att genomföras vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, i samarbete med det tvärvetenskapliga forskningscentret PAN Sweden med målsättning att klargöra samband mellan bearbetning, matens mikrostruktur, biotillgänglighet, matsmältning och fermentering, på hälsa. Vår vision är att hållbart producerade livsmedel med hälsofördelar kommer att vara konsumenternas önskade val. Vi söker en doktorand med stort intresse att studera samband mellan strukturella egenskaper hos livsmedel och nutritionella egenskaper. Huvudsyftet är att karakterisera olika växtbaserade proteiner, vs köttprotein, beträffande struktur, digerbarhet och biotillgänglighet i måltid sammanhang. Huvudmålen för doktorandprojektet är: • Att systematiskt karakterisera (mikro) strukturen såväl som viskositeten/strukturen hos modellproteinerna i förhållande till olika processtekniker. • Att fastställa förhållandet mellan dessa egenskaper, antinutritionella ämnen i modellmåltider genom utvärdering av in vitro digerbarhet av proteinerna och biotillgängligheten av mikronäringsämnen. Kvalifikationer: Önskvärda egenskaper för sökanden till anställningen som doktorand är: en magisterexamen i kemi, fysik, materialvetenskap, livsmedelsteknik, livsmedelsvetenskap, bioteknik eller liknande. Kunskap om de strukturella egenskaperna hos livsmedel och tekniker för att studera sådana är centralt för anställningen. Erfarenhet av mikroskopi (ljus, konfokal, elektron) och reologi är meriterande. Personliga egenskaper som ansvarskänsla och förmåga att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskarteam kommer att värderas. Värdefulla erfarenheter och färdigheter inkluderar experimentellt laboratoriearbete, vetenskaplig skrivförmåga och förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga projekt. Tidigare erfarenheter av livsmedelsindustrin är meriterande. Välskriven och talad engelska fordras. Placering:            Uppsala. Försörjningsform: 100% anställning som doktorand i 4 år.  Tillträde: Enligt överenskommelse.  Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-04-10. En person har grundläggande behörighet för utbildning på avancerad nivå om han eller hon har tagit en avancerad examen eller har fullgjort kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högre utbildning på avancerad nivå. Skolans betyg motsvarande engelska B / engelska 6 är ett grundläggande krav. Val bland sökande som uppfyller kraven görs med hänvisning till skriftlig ansökan inklusive curriculum vitae, kopior av examen och avskrifter av akademiska dokument, en kopia av avhandlingen för magister eller grundutbildning, en lista med minst två referenser som är bekanta med sökandens kvalifikationer, certifierade kunskaper i engelska och en intervju. Observera att de sökande som valts för att delta i en intervju ska lämna in bekräftade kopior av certifikat, examensbevis och transskript från tidigare studier vid en internationellt erkänd högskolan (universitet eller högskola) och transkriptioner i samband med intervjun. Om sökanden är utländsk medborgare behöver vi en certifierad kopia av sidan i ditt pass med dina personuppgifter och fotografering. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/ Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-10
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!