LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

SSPF Koordinator till Ung Angered Socialförvaltningen Nordost

  • Vård & assistans

Göteborg

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Ung Angered är en nystartad enhet inom socialförvaltningen Nordost. Organisatoriskt är enheten placerad inom avdelningen Familjemottagning och resurser barn och vuxna. På enheten finnas SSPF-koordinatorer, Sig koordinator, familjebehandlare, skolsocionomer och ungdomsbehandlare. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna i kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Arbetet kommer bedrivas i nära samverkan med motsvarande enhet med upptagning i Östra Göteborg, Ung Öst. I uppdraget som SSPF-koordinator inom Ung Angered kommer du, tillsammans med kollegor att ansvara för socialförvaltningen Nordosts arbete med samverkansformen SSPF i Angered. Det innebär att samordna medarbetare inom skolan, socialtjänsten, polisen och fritid kring gemensamma insatser för ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet. Din roll är att sammankalla möten, starta och driva processer, dokumentera och följa upp överenskomna insatser. Därtill att leda och samordna arbetet på individnivå kring enskilda ungdomar. Arbetet innebär även samverkan och samordning mellan flera olika verksamheter vilket kräver kunskap och förståelse för olika professioners möjligheter och begränsningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Vi ser att du som söker tjänsten har flerårigt förvärvad kunskap och erfarenhet av arbete med ungdomar, familjer och kringliggande nätverk samt goda kunskaper och erfarenheter av socialtjänstens processer. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av liknande uppdrag i socioekonomiskt utsatta områden. Som person är du är handlingskraftig, resultatinriktad och trivs med att samverka med andra. Du har en kommunikativ förmåga, du kan skapa engagemang och du är van att möta grupper i rollen som samordnare och mötesledare. Du behöver vara lyhörd, lösningsfokuserad och ha erfarenhet av samverkansfrågor sedan tidigare. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att leda möten. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!