LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads kommun

Enhetschef städservice

  • Övrigt

Karlstad

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss! Teknik- och fastighetsförvaltningens cirka 550 medarbetare bygger och sköter Karlstad. Med ansvaret för en trygg och vacker miljö sköter vi kommunens dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och den interna servicen som städ, tryckeri, fordon och konferens. Vi utvecklar infrastrukturen, bygger nya skolor och har hand om kommunens naturområden och fastigheter. Serviceavdelningens uppdrag är att ge internservicen till kommunens förvaltningar och bolag så att de kan fokusera på sina kärnuppdrag. Serviceavdelningen består av cirka 210 medarbetare fördelat på tre verksamhetsområden: Städservice, Servicecenter och Transportservice. Städservice ansvarar för att säkerställa en ren och trivsam inomhusmiljö i kommunens verksamheter. Vi har ca 130 välutbildade, professionella och miljömedvetna medarbetare som städar på över 240 objekt som bland annat skolor, bibliotek, idrottshallar, kontor och äldreboenden.  Städservice är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.   Arbetsuppgifter Som enhetschef inom städservice blir du en av verksamhetens fyra enhetschefer och en del i vårt team bestående av chefer och arbetsledare som ständigt jobbar för att bidra till utveckling, att göra varandra bättre och skapa en god arbetsmiljö ute i verksamheten. Du kommer att vara direkt underställd städchefen och ingå i städservices ledningsgrupp där var och en har verksamhets-, personal- och budgetansvar inom sin enhet. Det förväntas att du är en närvarande och inkluderande chef som trivs med att vara ute i den dagliga verksamheten samtidigt som du också kommer att hantera ett ledarskap på distans då medarbetarna arbetar på objekt utspritt över hela kommunens område. I korthet kommer du att: - ha operativt ansvar för drift, styrning och uppföljning av uppdrag och mål samt säkerställa ett effektivt användande av resurser. - löpande arbeta med kompetensförsörjning där du rekryterar, utvecklar och stöttar dina medarbetare - utbilda medarbetare enligt krav, metoder och regelverk samt genomföra egenkontroller tillsammans med medarbetare och kunder - skapa, samverka och bibehålla goda relationer till verksamhetens kunder och andra samarbetspartners - hantera inköp och fakturor - hantera systematisk avvikelsehantering avseende till exempel kundklagomål och förbättringsförslag för att se till att våra tjänster håller en hög kvalitet - upprätta och underhålla nödvändiga arbetsinstruktioner och processflöden samt säkerställa att våra beslutade arbetssätt och metoder efterlevs.   Kvalifikationer Vi söker dig som tidigare haft en chefsposition, alternativt en arbetsledande befattning, med budget- och personalansvar. Har du dessutom relevant högskoleutbildning eller annan utbildning inom exempelvis ledarskap eller service ser vi det som meriterande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet från städ- eller servicebranschen samt erfarenhet från att arbeta med ledningssystem och systematisk uppföljning. Vi använder dagligen Microsoft 365 och andra verksamhetssystem i vårt arbete och förutsätter att även du har ett administrativt och digitalt sätt att arbeta och kommunicera på.  Som enhetschef inom städservice har du många olika kontaktytor och för att trivas i rollen behöver du vara en relationsbyggare som har vana av att samverka och kommunicera med både medarbetare, kunder, kollegor och leverantörer. Som person är du strukturerad, kvalitet- och miljömedveten och självgående. Medarbetarna är vår viktigast resurs och det krävs uthållighet, driv och engagemang av dig för att ge dem rätt förutsättningar till utveckling, trivsel och god arbetsmiljö. Det är bra om du har vana av att hålla utbildningar eller på annat sätt förmedla information och sammanhang på ett pedagogiskt sätt. Avslutningsvis är det viktigt för oss att du värnar om din personal och har förmåga att uppmärksamma, leda och motivera dina medarbetare. Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Karlstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!