LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning operations management

  • Skola & utbildning

Stockholm

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-10-19 Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och ca 3 500 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Institutionen har ett omfattande internationellt kontaktnät med utländska utbildnings- och forskningspartners. Ämne/ämnesbeskrivning Operations management är den del av företagsekonomin som inriktas på studier av verksamhetsledning och utveckling. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga uppgiften i detta lektorat är att bedriva undervisning, handledning och forskning inom operations management. I arbetsuppgifterna kan även ingå kurs- och programansvar. Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling. Undervisning sker på engelska och svenska. Det förväntas även att den sökande kan undervisa i ämnets delområden och på samtliga nivåer, dvs. såväl på grund- som avancerad nivå. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot operations management är den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller industriell ekonomi och organisation, eller har en svensk eller utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen. För att bedömas som behörig ska den sökande vidare ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet av och skicklighet i att undervisa i operations management. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. De sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Särskild vikt fästes vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning, kursutveckling och handledning i operations management. Särskild vikt fästes även vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten och för att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar meriterande. Stor vikt fästes vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Vikt fästes vid dokumenterad förmåga inom kvantitativa forskningsmetoder. Vikt fästes även vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Anställningsvillkor Anställningen avser deltid, 15 % av heltid, under fyra månader. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Susanne Weinberg, tfn 08-16 26 03, susanne.weinberg@sbs.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!