LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Strateg med fokus på uppföljning och statistik

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Strategiskt stöd Har du erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete på strategisk nivå och vill bidra i vårt fortsatta förändrings- och förbättringsarbete på enheten strategiskt stöd inom socialförvaltningen? Vi har utvecklat internkontroll och uppföljningar och tar nu nästa steg i det arbetet. Här erbjuds du möjligheten att arbeta brett på övergripande nivå och i samverkan med många. Avdelning systemledning består av tre enheter; service och administration, verksamhetsnära stöd och strategiskt stöd. Avdelningens uppdrag är att stödja kärnverksamheten så att förvaltningen lyckas med grunduppdraget och öka den politiska genomslagskraften. Vi arbetar systematiskt, hållbart och teambaserat mot samma mål med värdegrunden som utgångspunkt. Se filmen om Uppsala kommuns gemensamma värdegrund (https://youtu.be/u Ol K1 Rt Z0 E8). Enheten för strategiskt stöd ansvarar för underlag och stöd till socialnämnden och förvaltningens ledningsgrupp samt vissa kommunövergripande frågor. Vi söker nu en strateg som vill bidra i socialförvaltningens gemensamma uppdrag. Ditt uppdrag Som strateg är den primära uppgiften att skapa förutsättningar för måluppfyllelse i förhållande till Uppsala kommuns vision och inriktning vad gäller verksamhet och ekonomi inom socialförvaltningen. Detsamma gäller i förhållande till de statliga styrdokument som berör nämndernas ansvarsområden. I arbetet ingår att: • ansvara för och driva uppföljning och utvärderingar inom nämndens verksamhetsområden • ansvara för framtagandet, kvalitetssäkring och analys av statistik • ansvara för att initiera, beställa och genomföra kartläggningar, uppföljningar av nämndens egna verksamheter och externa leverantörer • ansvara för uppföljningen av nämndens verksamhetsplan och förvaltningens aktivitetsplan • bereda beslutsunderlag till socialnämnden och förvaltningens ledningsgrupp • genomföra kvalificerade utredningar som berör olika delar av förvaltningens ansvarsområden Du ingår i förvaltningsövergripande och externa sammanhang som berör förändrings- och utvecklingsfrågor. Tjänsten har sin tillhörighet inom förvaltningens enhet för strategiskt stöd inom avdelning systemledning. Det innebär ett nära samarbete med avdelningschefer inom förvaltningen och andra strateger och samordnare inom avdelningen. Din bakgrund Vi söker dig med högskoleexamen inom statsvetenskap eller statistik alternativt annan akademisk examen som bedöms likvärdig samt erfarenhet av: • kvalificerat utredningsarbete • uppföljnings- och utvecklingsarbete • statistikarbete Du har kunskap i digitala verktyg eller system, gärna i enkät- och statistikverktyg, och mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Om du dessutom har erfarenhet av något av följande är det meriterande: • arbetat i en politiskt styrd organisation • arbetat med verksamhetsplaner eller liknande styrdokument • arbetat med Lifecare eller statistikverktyget Analysen • erfarenhet av liknande verksamhetsområde • utbildning inom ekonomi Du är en god analytiker som är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor. Du har förmågan att tänka övergripande och se de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut samt har en god förståelse för ekonomiska samband. Vidare efterfrågar vi en mycket bra samarbetsförmåga och intresse för samverkan i olika sammanhang. Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten, kontakta: Elisabeth Karlsson, enhetschef, 018-727 86 01 Fackliga företrädare: Kommunal Mitt Sektion Uppsala, 010-442 88 16 alt. 018–7272440 Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13 Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24 Sveriges psykologförbund, Marie-Louise Airikka Pilichi, 018–7278611 Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller registrering av din ansökan, kontakta Kajsa Angerdal på enheten för kompetensförsörjning: 072-593 28 06 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!