LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Säkerhetssamordnare, förvaltningen för funktionsstöd

  • Säkerhet & bevakning

Göteborg

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas. Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/So L samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc. ARBETSUPPGIFTER Till oss på förvaltningen för funktionsstöd söker vi nu en säkerhetssamordnare. Då vi är en ny förvaltning sedan 1 januari 2021 kommer du får möjlighet att vara med och bidra i uppbyggnaden av verksamheten. Förvaltningen för funktionsstöd ansvarar för verksamheter som bostad med särskild service, daglig verksamhet och olika former av personligt stöd samt biståndsbedömning. Vi erbjuder ett utmanande och roligt arbete med stor bredd i arbetsuppgifterna. Hos oss blir du en av tre säkerhetssamordnare med placering i enheten för Planering och samordning, IT och fastighet inom avdelningen Kvalitet och utveckling. Arbetet innebär att utveckla och upprätthålla en trygg och säker miljö i förvaltningens verksamheter och lokaler för medborgarna, anställda, byggnader och egendom. Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningens två utvecklingsledare för säkerhet och krisberedskap med placering inom förvaltnings stabsavdelning. De har det övergripande ansvaret för strategisk planering och löpande uppföljning för personsäkerhet, fysisk säkerhet, brandskydd och informationssäkerhet. De ansvarar också för övergripande planering, samordning och uppföljning av förvaltningens arbete med kris och beredskap. Som säkerhetssamordnare är dina huvudsakliga uppdrag att praktiskt samordna, stödja, följa upp och säkerställa förvaltningens systematiska brandskyddsarbete liksom verksamheternas behov av lås- och passersystem, larm och bevakning. Du medverkar kring säkerhetsfrågor vid ny- och ombyggnad av lokaler och bidrar i arbetet att ta fram och sammanställa beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd. Välkommen till oss! KVALIFIKATIONER Vi söker dig med KY/YH utbildning inom säkerhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att driva processer inom säkerhets- och brandskyddsområdet. Det är meriterande om du varit ledare eller har arbetat med projektledning, gärna inom brandsäkerhet. Detsamma gäller erfarenhet av arbete inom säkerhetsområdet i offentlig förvaltning samt om du genomfört utbildningar eller på annat sätt arbetat med information kring säkerhetsfrågor. För att skapa ett fungerande skydd mot risker som kan leda till skada och förluster krävs att du har goda kunskaper om riskhantering, säkerhetsjuridik och informationssäkerhet. Du har god förmåga att inventera och analysera säkerhetsrisker, prioritera skydd och åtgärder samt bygga organisationens säkerhetsmedvetande. Du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom bland annat följande huvudområden: systematiskt brandskyddsarbete, tekniskt skydd, riskhantering och skyddsplanering, säkerhetsekonomi, hot och våld samt personsäkerhet. I rollen som säkerhetssamordnare hos oss är det viktigt att du är lyhörd mot våra verksamheter och deras behov, har förmåga att påverka och engagera andra, leda och driva uppdrag mot angivna mål. Du är trygg i din yrkesroll. Vi ser fram emot din ansökan! ÖVRIGT Urval påbörjas under ansökningstiden. I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Som en del av urvalsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologisk testning. Skulle du vara aktuell för testning kommer du få testen skickat till uppgiven e-post. Kontrollera därför även skräpkorgen i din mail. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!