LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Musiklärare

  • Skola & utbildning

Gotland

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. Södervärnskolan är en grundskola med verksamhet för elever i årskurs 4-9. Skolan har i dagsläget 560 elever, varav 150 i årskurs 4-6 samt 410 i årskurs 7-9. Det finns även fritidshem på skolan. Upptagningsområdet är södra Visby samt Eskelhem, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla. Södervärnskolan arbetar aktivt med att lägga grunden för ett gott lärandeklimat genom att skapa goda relationer så att eleverna trivs och är trygga. I undervisningen är utgångspunkten den enskilde elevens behov och förmåga som utvecklas i grupp, med god samarbetsförmåga och social kompetens som följd. En förutsättning för elevernas lärande är att lärarna kan peka ut nästa steg i utvecklingsprocessen. Detta ger eleverna möjlighet till en målbild att sträva mot och de ska veta på vilket sätt de ska ta sig dit. Eleverna ska lämna skolan som kunskapssökande och kritiskt granskande individer med gott självförtroende, humanistiska värderingar och engagemang. Skolan ligger långt framme vad gäller digitala lärandeverktyg där eleverna har sin egen i Pad att arbeta med. På skolan finns bibliotekarie, skolvärdinna, elevvärd och socialpedagog som en extra trygghet för eleverna. Kurator och skolsköterska finns på skolan dagligen. Södervärnskolan har en bra idrottshall och tillgång till egna salar för hemkunskap och slöjd. Skolan har ett eget tillagningskök med fantastisk mat samt ett skolbibliotek med stort utbud av litteratur. Vill du se vad som händer på Södervärnskolan i vardagen? Följ Södervärnskolan på Instagram eller bloggen https://sodervarnskolanbloggar.wordpress.com. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig, lärare i musik till vårt fantastiska kollegium på Södervärnskolan, som vill vara med på en utvecklande resa tillsammans med oss! Du kommer att undervisa i årskurserna 4-9, uppdraget är ett vikariat på Södervärnskolan under höstterminen 2021, men möjligheten finns att se över förutsättningarna att erbjuda en tillsvidareanställning inom grundskolan på Gotland. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetsteam och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetsteam där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du kommer på Södervärnskolan att mötas av en entusiastisk och kompetent personalgrupp med framåtanda och en vilja att hela tiden utvecklas. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet i musik. Ytterligare ämnesbehörighet är meriterande. Du är trygg i din lärarroll, en tydlig ledare och väl förtrogen med skolans styrdokument. Du har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studieatmosfär i din undervisning. Du kan skapa förtroendefulla relationer med elever och föräldrar, arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i och utanför klassrummet Du fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!