LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Postdoktor i Åldrande och Social Förändring

  • Skola & utbildning

Norrköping

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Postdoktor i Åldrande och Social Förändring.  Arbetsuppgifter Vid ASC studeras åldrande och social förändring, med fokus på samspelet mellan olika livslopp och det omgivande samhället. Utifrån ett interdisciplinärt perspektiv studeras centrala sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrande i ett föränderligt samhälle. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att vår kunskap om åldrandet utifrån ett samhällsperspektiv ökar. Anställningen som postdoktor innebär primärt att arbeta inom programmet EIWO - Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe, ett program som utifrån livslopps-orienterad komparativ forskning fokuserar på arbetsliv, livslångt lärande, livsloppsrelaterad policy, åldrande samt social exkludering. Programmet genomförs i nära samarbete med en internationell forskargrupp bestående av partners från fyra Europeiska länder, Storbritannien, Tyskland, Polen och Sverige. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Behörighet och bedömningsgrunder Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i tex Sociologi, Ekonomi, Statskunskap, Statistik, Gerontologi, Äldreforskning eller relaterade discipliner och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång och innan anställningen påbörjas. Personen vi söker ska ha ett stort intresse och dokumenterad erfarenhet inom EIWOs forskningsområde, såsom arbetsliv, åldrande, livslångt lärande, livsloppsrelaterad policy, social exkludering, ojämlikhet samt social förändring. Vi söker en person som har mycket goda kunskaper i statistik generellt, liksom inom kvantitativ metod, databearbetning och dataanalys. I synnerhet är kunskap och kompetens i longitudinell och multilevel analys med registerdata samt komparativ analys av internationell surveydata meriterande. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i analysprogram såsom SPSS eller STATA. Erfarenhet av Mplus och komplexa statistiska analysmetoder och modellering är en betydande bonus. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, liksom god samarbetsförmåga är ett krav. Vi förväntar oss att den person som anställs som postdoktor vid ASC kommer att bidra till diskussionen av forskning och analytiska koncept för att förbättra kvaliteten på avdelningens vetenskapliga produktion i den fortsatta utvecklingen av ASC.  Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande Lika villkor Flertalet av våra Postdoktorer inom Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. För mer information om anställningen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15931&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!