LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Postdoktor inom icke-förstörande tekniker för andnings- och röstproblem.

  • Övrigt

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Arbetsuppgifter Som en del av ett institutionsövergripande initiativ utlyser institutionen för Teknisk mekanik en postdoc-tjänst inom det tematiska området Biomekanik, hälsa och bioteknik, inom icke-förstörande undersökningstekniker för andnings- och röstproblem. Vi söker en kandidat inom modellering av turbulens och fluid-struktur-interaktion i både tekniska och biologiska sammanhang, med ett multifysik och mångskaligt perspektiv. Forskargruppen har bred kompetens inom bland annat turbulensmodellering, biofluiddynamik, aeroakustik och tillämpad matematik. Syftet med detta projekt är att skapa en data- och modelldriven metod för icke-förstörande provning vid obstruktiva röst- och luftvägsproblem. På grund av den höga komplexiteten i problemet finns det en begränsad kunskap om förhållandena mellan den intermittenta strömningen, egenskaperna hos de övre luftvägarna och det genererade ljudet. En kritisk kunskapslucka gäller osäkerheten i egenskaperna hos de elastiska vävnaderna, som är materialspecifika och ofta bygger på antaganden, och som kan förändra simuleringsresultatet dramatiskt vilket kan leda till felaktig behandling. Detta forskningsprojekt involverar simuleringar med hög precision i både idealiserade konfigurationer (t.ex. Starling Resistor för validering) och individspecifika geometrier; och algoritmer för maskininlärning / djupinlärning för felbedömning samt generering av en modell med signifikant förbättrad noggrannhet. Projektet möjliggör mer robusta, patientspecifika, icke-förstörande bedömningsmetoder genom att träna neurala nätverk med bilddata (t.ex. MRT) och exakta strömnings- och strukturdynamiska data som är relevanta för hur strömningen interagerar med ytorna i de övre luftvägarna, och genom att kombinera sådana nätverk med inspelade ljudtrycksdata. Med denna typ av modellering kommer läkare att kunna simulera och analysera behandlingsalternativ a-priori, med helt ny noggrannhetsgrad. Denna mångsidiga metod kan användas inom forskning, diagnostik och vid behandling av andningsstörningar, vid såväl som tal- och röstproblem. Denna tjänst är en av åtta postdoktortjänster inom de tematiska områden som utvecklats vid institutionen, nämligen - Biomekanik, hälsa och bioteknik - Avancerade material och strukturer, energi - Transport och framtida rörlighet - Avancerade beräkningar och maskininlärning Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Krav - Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV). Vi söker en kandidat med en doktorsexamen i teknisk fysik, mekanik, maskinteknik eller motsvarande, med inriktning mot beräkningsmetoder och / eller tillämpad matematik. Dessutom ska kandidaten ha: - Utmärkt förmåga att kommunicera på engelska (skriftligt och muntligt). - Förmåga att arbeta självständigt och i ett team. Meriterande - Du har en stark bakgrund i CFD, fluid-struktur-interaktion (FSI) och programmering (t.ex. C ++, Python, Matlab eller liknande för efterbehandling). Speciellt är erfarenhet av relevanta programmeringsmiljöer för maskininlärning (t.ex. Tensor Flow, Jupyter, Spyder) meriterande. - Du har en utmärkt akademisk meritlista, välutvecklade analytiska färdigheter och problemlösningskunskaper. - Som person är du starkt motiverad, har förmågan att arbeta självständigt såväl som i samarbete med medlemmar i forskargruppen och ha god kommunikationsförmåga på engelska (skriftligt och muntligt). - Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan måste innehålla: - CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. - Publikationslista. - Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte har utfärdats på något av dessa språk. - Kort redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Max två sidor. - Två referensbrev. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Om anställningen Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år. En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!