LetsGig & Mecenat
Gigg från: Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb

MSB söker handläggare med inriktning CBRNE

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Karlstad

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. Arbetsuppgifter Du kommer ingå i en grupp som tillsammans med myndigheter och organisationer i Sverige arbetar för att stärka förmågan i hela samhället inom området CBRNE. Gruppen har också uppdraget att samordna MSB:s CBRNE-arbete. Du kommer bidra till att vår nationella aktörsgemensamma CBRNE-strategi omsätts i praktisk handling och att stöd utvecklas till organisationer på lokal till nationell nivå. Du omvärldsspanar och följer utvecklingen, både nationellt och internationellt. MSB är utsedd till nationell kontaktpunkt för EUs CBRNE-Action Plan, vilket innebär att gruppen också arbetar med CBRNE på EU och internationell nivå. Du planerar, genomför och företräder myndigheten i samarbeten och aktiviteter där myndigheter och organisationer träffas för att utbyta erfarenheter och för att utveckla CBRNE-området. Det är viktigt att vi i Sverige ligger långt framme i utvecklingen och har förmågan att operativt hantera CBRNE-händelser. Din kompetensprofil Du har en relevant akademisk utbildning och/eller flerårig erfarenhet och kompetens inom området CBRNE som vi finner lämplig. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom området samhällsskydd och beredskap på lokal och regional nivå. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Är du den vi söker är du prestigelös, har lätt för att skapa förtroende och har god förmåga att kommunicera. Du har strategisk förmåga, ser hur olika delar bidrar till helheten och hur de hänger ihop i ett sammanhang. Vi ser gärna att du är drivande samtidigt som du är lyhörd, analytisk och lätt för att uttrycka dig skriftigt. Du är också van att driva ditt eget arbete, bygga nätverk och tycker om att stödja dina kollegor för din grupps resultat som helhet.  Om MSB MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Anställningen är placerad på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid enheten för geodata och samhällets robusthet. Enhetens uppgift är att stödja aktörer i sitt arbete med och att samordna och utveckla arbetet inom CBRNE. Vidare ingår att initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning samt att samordna det arbete som följer av att myndigheten är nationell kontaktpunkt för Sveriges åtagande enligt FN:s ramverk för katastrofriskreducering (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) samt arbete som följer av FN:s ramverk kring hållbar utveckling Agenda 2030. I uppgiften ingår också myndighetens arbete med standardisering samt GIS, geodata, satellittjänster och fjärranalyssamverkan inom EU och Europiska rymdorganisationen. https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/ Anställningsvillkor Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor i anställningen förekommer. Svenskt medborgarskap Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. Är du intresserad? Har du frågor kontakta enhetschef Åsa kyrk Gere. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Marie Jönsson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 28 november 2021, märkt med referensnummer 2021/185. Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                         MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!