LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Universitetslektor i offentlig förvaltning - rättsliga perspektiv

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Ämne Offentlig förvaltning Ämnesbeskrivning Förvaltningshögskolan bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnet offentlig förvaltning. Utbildningen omfattar kandidat och masterprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar på politik, demokrati och förvaltning; förvaltningsekonomi; organisation, management och samhälle samt rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning. Förvaltningshögskolan ansvarar också för kurser i förskolelärarprogrammet och rektorsprogrammet. Forskningen är inriktad på den offentliga förvaltningen, dess funktion och samhälleliga kontext. Aktuella övergripande forskningsområden är bland annat kommunal politik och demokrati, granskning av offentlig politik och verksamhet, Public Management, offentlig rätt, skolans- och förskolans styrning samt hållbar stadsutveckling.   Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar: - Undervisning på de av Förvaltningshögskolans kurser som fokuserar på juridik i offentlig förvaltning, samt rättsliga inslag inom bredare kurser inriktade mot politik, demokrati och förvaltning och mot skola och förskola. Undervisningsspråket är svenska. - Forskning som är inriktad mot offentlig förvaltning, särskilt rättsliga perspektiv. Andel forskning respektive undervisning regleras individuellt utifrån lokal tjänstgöringspolicy. Ansökningar om externa forskningsmedel uppmuntras. - Samverkan med det omgivande samhället bland annat uppdragsutbildningar som innehåller rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning. - Som lärare och expert medverka vid kurser och andra aktiviteter inom ramen för kompetensutvecklingsprogram vid Göteborgs universitet. - Aktivt deltagande i utvecklingen av institutionens verksamhet i Göteborg. - Vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor i offentlig förvaltning är den som avlagt doktorsexamen i offentlig förvaltning, eller i ett annat för anställningen relevant ämnesområde, samt visat pedagogisk skicklighet. Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Denna finns tillgänglig på fakultetens webbplats https://medarbetarportalen.gu.se/samfak/lararforslagsnamnden/rekrytering/. Bedömningsgrund Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. I bedömningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att ges lika vikt. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter. Behörig är den som har dokumenterade forskningsmeriter inom offentlig förvaltning, alternativt statsvetenskap, juridik eller rättsvetenskap (eller motsvarande) med inriktning mot offentlig förvaltning. Särskilt meriterande är forskning med rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning. Alla vetenskapliga publiceringar av hög kvalitet är meriterande, såväl publiceringar på svenska som i internationella tidskrifter. Att ha erhållit externa forskningsmedel är också meriterande. Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning och handledning ska vara väl dokumenterade och vitsordade. Författande av läromedel, utveckling av kurser eller utbildningsmoment är meriterande. Erfarenhet av undervisning inom området för skoljuridik är också en merit men inte ett krav. När det gäller samverkan med det omgivande samhället är medverkan i uppdragsutbildningar meriterande. Även nätverksaktiviteter riktade mot offentliga förvaltningar och dokumenterad förmåga att informera om forskning är meriterande. Vidare beaktas graden av administrativ skicklighet, förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan. Därutöver kommer även personlig lämplighet, samt avsikten och förutsättningarna att aktiv medverka i Förvaltningshögskolans akademiska miljö i Göteborg, särskilt att beaktas. Sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt slutfört den inom ett år från anställningstillfället. Anställning Anställningen är en tillsvidareanställning placerad vid Förvaltningshögskolan med omfattning 100%.   För mer information och ansökan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!