LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Postdoktor i biofysik

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se. Tjänsten som postdoktor i biofysik är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också Nano Lund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH. De senaste femton åren har vår forskning kring endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar (nanowires), legat i den internationella frontlinjen. Speciellt har vår forskning spelat stor roll i att etablera ett forskningsfält där nanostrukturer används för mätningar på enskilda celler och för att styra beteendet hos celler. Mer information återfinns på: http://www.ftf.lth.se, http://www.nano.lu.se, https://prinz.ftf.lth.se. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier. Postdoktorn kommer att tillverka nanotuber vid Lund Nano Lab, och använda dem för att undersöka celler inom cancerforskning. Detta innefattar nanotuber för att injicera fluoroscenta molekyler in i celler följt av avläsning med hjälp av fluoroscensmikroskop, samt att använda nanotuber för att pumpa material från celler i longitudinella studier av cancerceller. Projektet kommer att vara ett samarbete mellan följande gruppledare: Christelle Prinz (Avdelningen för Fasta Tillståndets Fysik), Kristian Pietras (Avdelningen för Translationell Cancerforskning) och Thoas Fioretos (Institutionen för Laboratoriemedicin). Nanofabrikation, fluorescensmikroskopi (inklusive super-upplösningsmikroskopi (STED)), immuninmärkning, flödescytometri, cellodling, kommer att användas i stor utsträckning i detta projekt. Projektet är starkt interdisciplinärt och kandidaten förväntas passa in väl både i en renrumsmiljö och i ett biomedicinskt laboratorium. Kandidaten förväntas kunna arbeta oberoende. Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl (t.ex. tid för föräldraledighet och militärtjänstgöring) kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Övriga krav: - Ämnesområde för doktorsexamen ska vara fysik eller motsvarande med inriktning mot bionanovetenskap eller biofysik. - Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: - God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. - Pedagogisk förmåga. Övriga meriter: - Erfarenhet av nanofabrication eller mikrofluidik. - Erfarenhet av fluorescensmikroskopi. - Erfarenhet av cellodling. - Erfarenhet av immunocytokemi. Forskningen är i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik, biologi, medicin och mikro- och nanofabrikation är av värde. Det är också av vikt att kandidaten har förmåga att arbeta självständigt. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga och driv samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla: - ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen, inklusive bidrag till beskrivet forskningsprojekt (maximalt 2 A4-sidor). - CV - publikationslista - en kopia av doktorsavhandling - en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter - kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!