LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Stödassistent till Klubbvägen

  • Vård & assistans

Göteborg

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg. Följ oss gärna på Linked In: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod ARBETSUPPGIFTER Utifrån Socialtjänstprocessen, tillsammans med den enskilde upprätta, följa upp och utvärdera Genomförandeplan. I samråd med den enskilde planera, genomföra, uppdatera och dokumentera arbetet i enlighet med gällande rutiner för social dokumentation. Sätta den enskildes behov i centrum och respektera dennes självbestämmande och delaktighet i genomförandet av stödet, som ges utifrån individuella behov och önskemål och enligt uppställda mål och kvalitetskrav. Daglig verksamhet Klubbvägen vänder sig till personer som har Autism och problemskapande beteende. Verksamheten bygger på kommunikation och individuella scheman. Vi arbetar med scheman både digitalt och analogt, förstärkning av kommunikation via bilder, tecken som stöd och pekkartor. Alla medarbetare skall vara delaktiga i att skapa struktur och en kommunikativ miljö för de vi är till för. I arbetsgruppen finns ett stort engagemang och lösningsfokus. Lokalerna ligger naturnära med härliga promenadvägar i närområdet. Klubbvägen ligger ca 20 minuter från Frölunda Torg. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har utbildning som stödassistent eller annan likvärdig utbildning, vi vill också att du har kunskap i Treserva - Krav Det är ett krav på att du tidigare arbetat inom daglig verksamhet och/eller med tydliggörande pedagogik Kunskap och erfarenhet av att arbeta för personer med autism - Krav Vikten av att kunna kommunicera och använda rätt metod för den enskiilde Office 365 - Krav Att vara trygg i att arbeta med de digitala nycklar som förvaltningen använder. Lågaffektivt bemötande - Meriterande Utbildning i lågaffektivt bemötande Tydliggörande pedagogik - Meriterande Utbildning och erfarenhet av tydliggörande pedagogik Analytisk - Krav Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Bemötande - Krav Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Förändringsorienterad - Krav Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Helhetssyn - Krav Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Självständig - Krav Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. ÖVRIGT Urval påbörjas under ansökningstiden. I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!