LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Vik controller med inriktning ekonomi, till Göteborgs placerings- och inköp

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området. I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. ARBETSUPPGIFTER Arbetsplatsbeskrivning Sedan årsskiftet 2017/2018 finns det i Göteborg, en samlad placerings och inköpsfunktion, SPINK, för sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder, IFO-FH. Avdelningen tillhör organisatoriskt socialförvaltningen Sydväst, men arbetar på uppdrag av alla 4 socialförvaltningar samt förvaltningen för Funktionsstöd i Göteborg. Arbetsplatsen finns på Stora Badhusgatan i centrala Göteborg. Vad är SPINK? SPINK erbjuder placeringsstöd till stadsdelarna i individärenden och samordnar uppföljningen av leverantörer. En viktig uppgift är att driva utvecklingen av professionell inköpskompetens i sektor IFO-FH. Ett av målen är att erbjuda rätt insats till varje brukare till rätt kostnad. Vi ska sänka tidsåtgången för socialsekreterare vid val av leverantör och kompetensen att välja rätt insats för brukaren skall öka. Ett annat mål är att bidra till att stadens kostnader för insatser inom sektorn skall sänkas. Detta skall bla ske genom kategoristyrning och långsiktigt strategiarbete inom våra 12 delkategorier. Arbetsbeskrivning Du kommer att arbeta på uppdrag av avdelningschef i nära samverkan med åtta placeringshandläggare, en jurist, en planeringsledare, en kategoriledare och en administratör. Göteborg köpte 2018 vård och boendeinsatser för 3,5 miljarder, vilket utgör en stor andel av sektorns kostnader. Din huvuduppgift blir att analysera stadens köp av vård- och boendeinsatser och bidra med statistik och ekonomiunderlag till upphandlingar, förhandlingar och avtal. Vad är det staden köper, för vilka målgrupper, från vilka leverantörer och till vilka priser? Vad är det som driver kostnadsutvecklingen? Skiljer sig stadens kostnader och prisnivåer från landet i övrigt? Du kommer att ta fram underlag och medverka i analyser i de kommande kategoriteamen. Förvaltningarna behöver stöd i att utveckla ett affärsmässigt och professionellt förhållningssätt i samband med köp och där kommer din kunskap att bli mycket viktig. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi, statistik eller annan inriktning som bedöms relevant. Yrkeserfarenhet från offentlig förvaltning, revisionsbyrå, konsultföretag eller privat vårdföretag. Du behöver ha grundläggande kunskaper om socialtjänstens arbetsformer och de lagar som styr verksamheten. Att kunna översätta ekonomiska samband i pedagogiska och lättillgängliga presentationer kommer att vara nödvändigt för att lyckas i din roll. Du trivs med att arbeta i team men har också en förmåga att självständigt initiera och driva förbättringsarbete. I rollen som controller krävs en mycket god analytisk förmåga, en lyhördhet för både beställares och utförares behov, samt en vana att knyta kontakter. Tillsammans skall ni skapa en förändringsinriktad organisationskultur som präglas av hög servicenivå, god samverkan med olika aktörer och ett aktivt prövande av nya lösningar. Vi söker dig som har ett starkt driv att göra skillnad och attraheras av att ingå i en unik organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av Göteborgs stads ekonomisystem och andra IT-system staden använder.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!