LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

MSCA Doktorand i medicinsk vetenskap - Klinisk neurokemi

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Titel på projektet: Biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - MIRIADE-projektet Arbetsuppgifter Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning Projektet bedrivs inom ramen för Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network miriade.eu (Multiomics Interdisciplinary Research Integration to adress DEmentia diagnos). Det övergripande målet med MIRIADE-projektet är att utbilda en ny generation av forskare som kan påskynda utvecklingen av biomarkör för demens. MIRIADE består av tio världsledande forskningsorganisationer, 5 små till stora industrier och 2 patientorganisationer, från 12 länder i EU, Sydkorea och USA. Totalt kommer 15 Early Stage Researchers (ESR) att ingå i nätverket.  MIRIADE kommer att upprätta ett forsknings- och utbildningsnätverk för forskare i tidigt skede (ESR) som integrerar möjligheter i nya biomarkörsutvecklingsstrategier. MIRIADE samlar framstående experter över olika discipliner med en unik mängd data och resurser för att ge ESR:s möjligheter att bli framtida ledare inom utveckling av biomarkörer för demens. Forskargruppsledarna är experter på big data-analys, bioinformatik, biomarkörsutveckling, mätmetodik, marknadsanalys och -utveckling, processinnovation, clinical trial design, kommunikation och spridning. De har lång erfarenhet av utbildning av unga forskare.   Målet med WP2, där den här aktuella doktoranden kommer att arbeta, är att generera analyser för de kandidatbiomarkörer som identifierats i WP1. Biomarköranalyser i CSF och blod kommer att utvecklas med modern teknik för proteinkoncentrationsmätning (t.ex. Simoa och målinriktad masspektrometri). Kalibratorer och kvalitetskontroller kommer att utvecklas. Samma biomarkörer kommer att utvecklas med olika tekniker så att den kliniskt mest användbara metoden identifieras för optimerad utveckling i WP5. WP1 och WP2 kommer att interagera kontinuerligt och i en senare fas även diskutera med WP5. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Behörighet För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  Övrigt För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren. Den sökande måste också vara inom 4 år efter sin mastersexamen (motsvarande heltid forskningserfarenhet) och inte heller disputerat inom något annat område. Kontaktuppgifter för anställningen Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta handledarna: Ulf Andreasson, docent, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, e-post: ulf.andreasson@neuro.gu.se Henrik Zetterberg, professor, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, telefon: +46 768 672647, e-post: henrik.zetterberg@neuro.gu.se Ansökan För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar   Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-18   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!