LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlskrona kommun

Strateg Arbetsmarknadsavdelningen

  • Vård & assistans

Karlskrona

Strateg Arbetsmarknadsavdelningen Karlskrona kommuns Arbetsmarknadsförvaltning är en ung och dynamisk verksamhet med uppdrag som handlar om viktiga och aktuella samhällsfrågor. Arbetsmarknadsförvaltningen är den kommunala aktören som jobbar i nära samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och med näringslivet. Vår målsättning är effektiv och god service för våra medborgare inom de områden vi ansvarar för, Arbetsmarknad och försörjningsstöd, Vuxenutbildning/SFI och Integration. Till vår Arbetsmarknadsavdelning söker vi nu en strateg. Vår arbetsmarknadsavdelning består av fyra enheter; Arbetsmarknadscentrum, Matchningscentrum, enheten för ekonomiskt bistånd samt Vägledningscentrum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Arbetsmarknadsavdelningen har uppdraget att tillhandahålla en snabb, effektiv och rättssäker handläggning av försörjningsstöd samt att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för att skapa möjligheter för kommuninvånare att komma till egenförsörjning. Vi utgår från individen och tror på dess vilja och förmåga att göra egna val. Till vår arbetsmarknadsavdelning söker vi en strateg, detta med inriktning på ekonomiskt bistånd. I rollen som strateg ligger ansvaret att säkerställa att arbetet utformas och bedrivs enligt ledningssystem för kvalitet.  Det innebär att i det dagliga arbetet ge stöd till enhetschefer och handläggare i frågor som uppkommer i ärendehanteringen. Du bistår med utbildningsinsatser grundat på omvärldsbevakning och verkar för ständiga förbättringar och utveckling av enheterna och avdelningens arbete. I arbetet gentemot handläggare ingår även uppföljning och granskning, samt att vara den experthjälp som förvaltningen behöver vid överklagande och omprövning av ärenden. I rollen som strateg ser vi en person som har ett stort engagemang för uppdraget. Du är en viktig drivkraft för att stå upp för och genomföra förändringar som organisationen står för, att tillsammans med avdelningschef och enhetschefer lägga grunderna för arbetsprocesser och med ett nytänk driva en fortsatt utveckling inom avdelningen. Som strateg ingår du i arbetsmarknadsavdelningens ledningsgrupp. Kvalifikationer - Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. - Erfarenhet av myndighetsutövning samt kunskap inom socialtjänstlagen och området ekonomiskt bistånd: - God analytisk förmåga och intresse av det juridiska området kombinerat med en kreativ förmåga för att hitta goda lösningar är en förutsättning för uppdraget. - Utbildning eller erfarenhet inom det juridiska området ses som meriterande samt erfarenhet av att jobba i en mål- och resultatstyrd verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet – du ska vara trygg i din yrkesroll, ta ansvar för att självständigt planera och utföra arbetet samt ha en god förmåga att kommunicera ditt kunnande, vilket förutsätter ett visst pedagogiskt handlag. Om anställningen Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Kontaktpersoner Sara Drejstam, avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen, tfn: 0455-30 31 21​ Fackliga företrädare Mikael Wickström, Akademikerförbundet SSR, 0455-304329 Bebben Malmström, Vision, 0455-304865 Övrigt Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ansökan Välkommen med din ansökan via länken nedan senast 2021-04-11.

Karlskrona kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!