LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kriminalvården

Specialist Säkerhetsskydd och upphandling till Kriminalvården

  • Säkerhet & bevakning

Norrköping

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Tjänsten är placerad på enheten för verksamhetsskydd. Enheten ansvarar för styrning och stöd av säkerhetsarbetet inom häkte, anstalt, frivård, NTE samt stödverksamheten. Enheten styr och leder hundtjänsten. Enheten svarar för kravställning vid upphandling av nybyggnationer och ombyggnationer av lokaler. Enheten ansvarar även för kravställning vid upphandling av säkerhetssystem, samt förvaltning av säkerhetssystem. Vidare ansvarar enheten för normering av fysisk/teknisk säkerhet samt det strategiska brandskyddsarbetet (SBA). ARBETSUPPGIFTER Som medarbetare på säkerhetsavdelningens enhet för verksamhetsskydd kommer du att delta i förvaltning och utveckling av myndighetens processer och styrning av myndighetens regler för säkerhetsskyddad upphandling. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att tillsammans med informationssäkerhetschefen och biträdande säkerhetsskyddschefen leda arbetet med att vidareutveckla, och förvalta myndighetens handbok för säkerhetsskyddad upphandling. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att förvalta myndighetens förteckning över ingångna säkerhetsskyddsavtal samt kontrollplan och lämna råd och stöd till verksamheten i frågor som rör säkerhetsskyddad upphandling exempelvis särskild säkerhetsanalys inför en upphandling. Det förekommer även andra typer av arbetsuppgifter inom personalsäkerhetsområdet. Arbetet bedrivs huvudsakligen via myndighetens ordinarie verksamhetsprocesser där informationssäkerhet, personuppgiftsbehandling och säkerhetsskydd ingår som obligatoriska delmoment. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och som är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandarder, du lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har: • Akademisk examen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som kriminalvården bedömer som relevant • Erfarenhet och kunskap av att arbeta med frågor som styrs av säkerhetsskyddslagstiftningen. • Erfarenhet av att genomföra säkerhetsanalyser • Erfarenhet av att genomföra riskanalyser • Erfarenhet av att delta i upphandlingar som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen • Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska Det är meriterande om du har: • Erfarenhet av att genomföra granskningar av leverantörer så kallad förstagångs besök • Erfarenhet av uppföljning av följsamhet mot ingångna avtal • Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Kriminalvården

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!