LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Projektledare för ökad innovationskraft

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Uppsala

Verksamhetsutveckling Gillar du innovation och brinner för att skapa nya sätt att lära? Vi söker nu en ny medarbetare som kan stärka upp vårt projektteam och bidra till att öka vår förmåga att agera nyskapande och hitta lösningar på framtidens utmaningar. Uppsala kommun har höga ambitioner och stark drivkraft i arbetet för att göra kommunen hållbar. Under de senaste åren har vi tilldelats flera priser som visar att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete. Men vi nöjer oss inte med det utan vill nå längre! Behoven av välfärdstjänster kommer att öka kraftigt de närmaste åren samtidigt som andelen skattebetalare i befolkningen minskar. Därför behöver vi hitta nya och mer effektiva sätt att leverera välfärd och framtidssäkra vår kommun. För att öka innovationskraften i hela organisationen har Uppsala kommun lanserat en övergripande innovationsplan. Vi bygger upp ett stöd för innovationsarbetet som riktar sig till kommunkoncernens förvaltningar och bolag. Som en del av det arbetet vill vi öka våra ledares förmågor att leda innovation. Projekt E-lärande för innovationskraft I september 2020 startade projektet 'E-lärande för innovationskraft' i samarbete med Helsingborgs stad och med finansiering av Vinnova. Syftet är att stärka innovationskraften, genom att utbilda i innovationsledning med stöd av digital teknik. Med tjänstedesign som utgångspunkt har vi sedan projektets start: • undersökt och ramat in målgruppens och organisationens behov • utforskat olika typer av lärande och digital teknik för lärande • utvecklat och testat ett pedagogiskt koncept för lärande i innovationsledning • tagit fram övningar med syfte att målgruppen ska kunna träna på innovationsledning i vardagen • påbörjat förankring i respektive organisation för att säkra effekt och hållbarhet • formulerat en initial idé för hur lärandet kan skalas upp, spridas och vidareutvecklas Det kommande året kommer fokus att ligga på att vidareutveckla koncept och övningar, för att de ska kunna användas av ledare och leda till ökad innovationskraft i våra organisationer. Vi söker dig som tillsammans med en kreativ och agil arbetsgrupp vill vara med och vidareutveckla det arbete som har tagits fram och säkerställa att det skapar nytta hos projektets målgrupper. Du kommer bli del av ett team med bland annat tjänste- och UX-designers. Mer information om projektet E-lärande för innovationsledning hittar du här (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-innovation/aktuellt/e-larande-for-innovationskraft/). Film om vår värdegrund (https://youtu.be/Fc Ieja O3 Ou A). Din bakgrund Vi letar efter dig som vill bidra till ökad innovationskraft i den offentliga sektorn, genom att arbeta med att skapa den utveckling som projektet driver. Och säkerställa att nyttor och önskade effekter uppstår för projektets målgrupper. Vi söker därför dig som: • har stort intresse av att förbättra offentliga tjänster • har användaren och dennes upplevelse i fokus och kan arbeta med metoder som stödjer det användardrivna utvecklingssättet, som exempelvis tjänstedesign innebär • har god kreativ förmåga, och kan lösa problem med stöd av exempelvis tjänstedesignmetodik • har erfarenhet av att ta fram pedagogiskt innehåll • har erfarenhet av innovationsledning och förändringsarbete • har ett stort intresse för digitala tjänster och lärande • har relevant högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet Du har en bakgrund som till exempel projektledare, förändringsledare, innovationsledare, tjänstedesigner eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Vi efterfrågar flerårig erfarenhet i ditt yrke så att du kan arbeta självständigt och tillsammans med andra, både i och utanför projektteamet. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du som person: • är trygg, tar ansvar och är självständig i att driva ditt arbete framåt för att nå resultat. • är en god analytiker som är bra på att se sammanhang. • gillar att lösa komplexa problem och är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete • har en god pedagogisk förmåga och en förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap • är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera till dina kollegor och våra medarbetare samt har en god samarbetsförmåga Upplysningar OBS: Anställningsprocessen fullföljs under förutsättning att ansökt finansiering beviljas. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Therese Andersson, enhetschef, 018-7278670, eller Hanna Sandström, projektledare, 018-7278353 Fackliga företrädare: Vision: Liselotte Ehn, 018-727 49 49, Akavia: Jonny Eliasson, 018-727 22 12, DIK: Erik Önnevall, 018-727 21 85 Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta HR-specialist Kajsa Angerdal, 072-593 28 06 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation I Uppsala kommun har projektet sin organisatoriska hemvist vid enheten för verksamhetsutveckling på kommunledningskontoret. Inom enheten för verksamhetsutveckling leder och stödjer vi verksamhetsutveckling och innovation. Vi ansvarar för att utveckla, samordna och förvalta det kommungemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet. Inom enheten finns idag 12 personer som arbetar som projektledare, verksamhetsutvecklare och innovationsledare. Enheten leds av en enhetschef. På vår arbetsplats arbetar vi aktivitetsbaserat. Inom innovationsarbetet arbetar vi i nära samarbete med Näringsliv som ansvarar för att koppla ihop kommunens behov med de resurser som externa innovationsstödjande aktörer erbjuder. Vi samarbetar även med andra stöd- och utvecklingsfunktioner som till exempel HR, kommunikation, IT och hållbarhet med flera parter. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!