LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Postdoktor i tema Teknik och social förändring

  • Skola & utbildning

Linköping

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema Vi söker nu en postdoktor till tema Teknik och social förändring Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. Dina arbetsuppgifter Innehavaren av anställningen ska bedriva kvalitativ forskning om kunskapsbildningsprocesser utifrån institutionella perspektiv. Det innebär att undersöka och analysera hur olika former av kunskap samspelar med exempelvis vanor, praktiker, regler eller organisatoriska förhållanden. Det kan exempelvis handla om analyser av förändringsarbete som en följd av nya kunskapsbehov inom en organisation. Eller hur forskningsresultat kan leda till nya kompetenskrav. Det specifika forskningsproblemet som studeras är öppet för formulering av innehavaren av anställningen i dialog med forskningsledare. Till arbetet hör att skriva vetenskapliga texter på engelska, ensam och eventuellt också tillsammans med andra. Till arbetet hör också att vara delaktig i seminarier vid Tema Teknik och social förändring. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.  Din arbetsplats Du kommer att arbeta på avdelningen tema Teknik och social förändring, Institutionen för Tema.  Dina kvalifikationer För att vara behörig till anställning som postdoktor  har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Det är ett krav för anställningen att innehavaren kan uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet i något eller några samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen som exempelvis historia, etnologi, statsvetenskap, företagsekonomi, sociologi med flera. Dokumenterad skicklighet i att arbeta med kvalitativa metoder är ett krav. Det är också ett krav för anställningen att innehavaren kan uppvisa dokumenterad skicklighet i att uttrycka sig i skrift på engelska. Den sökande ska även uppvisa god förmåga att tala engelska. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom teknik- och vetenskapsstudier brett betraktat eller från andra tvärvetenskapliga ämneskombinationer är meriterande. Om anställningen Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år  med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år.  Anställningen som postdoktor är på heltid. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan. Läs mer om förmåner för anställda här. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökan Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 maj 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Lika villkor Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!