LetsGig & Mecenat
Gigg från: Umeå Universitet

Doktorand i bioorganisk kemi med fokus på kolhydratsyntes

  • Skola & utbildning

Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/ Vi söker en doktorand med hög motivation och ett stort intresse för att utforska den kemiska biologin bakom mucin O-glykosylering och dess roll vid bakterieinfektioner. Bakgrund och arbetsuppgifter Muciner är en klass av proteiner med en hög andel av O-glykosylering och förekommer både i membranbunden och sekreterad form. Mucinerna täcker epitelcellernas yta och som en huvudkomponent i mucus så fungerar sekreterade muciner som en skyddande barriär mot invaderande bakterier och virus. Även om en större andel av dessa patogener hindras från att utveckla en infektion så har många bakterier genom evolutionens gång utvecklat strategier att undgå kroppens immunförsvar och lyckas med att penetrera mucusbarriären. Därmed orsakas inflammationer och infektioner av vårt cellepitel. Doktorandprojektet innefattar syntes av kolhydrater och glykopeptider med målsättningen att studera interaktionerna mellan våra mucin glykaner och bakterier som orsakar infektioner av epiteliala vävnader. Därmed så hoppas vi få en bättre förståelse av orsakssambanden mellan mucin glykosylering och bakterieinflammation samt infektion i mag-tarmsystemet. Ny syntesmetodik och skyddsgruppkemi kommer att utvecklas för att kunna syntetisera sulfaterade mucin O-glykaner och glykopeptider. Glykaner, glykopeptider och glykoproteiner kommer att immobiliseras på ”microarray slides” för att studera bindningsinteraktioner till bakterielektiner (kolhydratbindande protein), mucinaser och glykosidaser. Projektet kommer även att inkludera masspektrometri och metodutveckling inom glykoproteomikanalys. Doktoranden kommer att jobba med syntes av glykosylerade aminosyror, automatiserad Fmoc-fastfas peptidsyntes (Fmoc-SPPS), enzymsyntes och skyddsgruppkemi.  Kolonnkromatografi, analytisk och preparativ HPLC-separation, NMR-spektroskopi och masspektrometri är metoder som kommer att användas för upprening och karakterisering av de syntetiska molekylerna. Microarray-analys kommer att användas för att kartlägga kolhydrat-proteininteraktioner. Kvalifikationer För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har: - Grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har: - Grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom organisk kemi, bioorganisk kemi eller motsvarande, ingå. Därutöver så ska den sökande ha: - kunskap i organisk kemi och praktisk erfarenhet av syntes. Erfarenhet av kolhydratsyntes är en fördel men inget krav. - grundläggande kunskaper av analytiska och biokemiska metoder. - en hög motivation för forskningsprojektet - förmåga att samarbeta - goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Villkor för anställningen Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.   Ansökan En fullständig ansökan ska innehålla: - CV - Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen - Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 17 januari 2022. Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Ulrika Westerlind vid Institutionen för kemi,mailto: ulrika.westerlind@umu.se, https://www.umu.se/en/staff/ulrika-westerlind/. Vi ser fram emot att mottaga din ansökan! Information om oss Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: http://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Umeå Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!