LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Samordnande sjuksköterskor joursjukvården

  • Vård & assistans

Uppsala

Joursjukvården Vi genomför en förändring i verksamheten och vill lyfta fram rollen som samordningssjuksköterska. Så vill du prova något annat än ett traditionellt sjuksköterskearbete? Vill du ha en framträdande roll och vara ledande för dina kollegor och stödja dem i deras arbete? Har du ett flertal års erfarenhet inom yrket och vill använda din kunskap och fingertoppskänsla på ett nytt sätt? Då ska du söka till samordningssjuksköterska hos oss på joursjukvården! Som sjuksköterska inom Joursjukvården hjälper du människor till bättre hälsa genom medicinska bedömningar och kvalitetssäkrade råd. Ingen dag är den andra lik på Joursjukvården och varje samtal är unikt. Din kompetens och ditt sätt att bemöta patienter gör skillnad - varje dag, året runt. Verksamheten är under ständig utveckling och är beroende av att medarbetarna är engagerade i olika uppdrag och intresserade av att vara nyckelperson i något av verksamhetens kvalitetsområden. Vill du jobba mycket - eller lite mindre? Joursjukvårdens arbete bedrivs kväll, natt och helg. Vi har fasta scheman men du har i viss mån möjlighet att påverka din arbetstidsförläggning. Ditt uppdrag Att vara sjuksköterska inom Joursjukvården kräver kunskap, erfarenhet och ansvarstagande utöver det vanliga. Som samordnande sjuksköterska är du en viktig resurs som skapar trygghet och säkerhet när du möter de människor, patienter och personal som kontaktar joursjukvården. I din arbetsledande roll är du navet i teamarbetet och utgör ett viktigt bollplank för gruppen av ambulerande sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Du leder det medicinska arbetet och skall göra självständiga bedömningar och prioriteringar av ärenden. Du leder arbetsgruppen och ansvarar för att fördela personalresurser enligt behov. Arbetet kräver också ett gott samarbete med övriga jourverksamheter inom kommunen så som arbetsledare jourtid och trygghetsjouren. Du förväntas ge dem stöd i medicinska frågor och prioriteringar. Arbetstiden är förlagt mellan 15:00 - 07.30 och uppdelad på kvällspass 15:00-23.00 och nattpass 21:30 -07:30. Samt tjänstgöring tre helger av sex. Under kvällspasset finns två samordningssjuksköterskor på plats och under nattetid är en samordnande sjuksköterska i tjänst. I teamet ingår flera ambulerande sjuksköterskor och i ditt uppdrag ingår att planera och organisera arbete på ett resurseffektivt och patientsäkert sätt. Du har förmågan att lätt anpassa dig till ändrade omständigheter, du är strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt och trygg i din kompetens. För att du ska hålla dig uppdaterad kring jourens dagliga arbete ute i verksamheterna kommer några arbetspass under året vara förlagda som sjuksköterska i verksamheten. Din bakgrund Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna distriktsköterska eller specialistsjuksköterska inom område som arbetsgivare bedömer som relevant. Du har minst 3-4 års erfarenhet inom klinisk miljö. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbetsledande ställning och gärna även arbetslivserfarenhet akutmottagning, ambulans, telefonrådgivning inom 1177, SOS. God svenska i tal och skrift är en förutsättning för att du ska lyckas i tjänsten. Det är meriterande om du har kunskap av att arbeta med flera dokumentationssystem. Har du även B-körkort är det en fördel. Som person har du lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du är en kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Du har en god ledarskapsförmåga och en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Zoya Khosravi, verksamhetschef 018 727 76 45 Facklig företrädare: Vårdförbundet Kristian Hjertén 072-210 72 95 (#) Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom äldreförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!