LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Sjuksköterska

  • Vård & assistans

Uppsala

Joursjukvården Är du legitimerad sjuksköterska? Vill du ha ett självständigt arbete med stor möjlighet att påverka och utveckla arbetet? Sök då till vår härliga arbetsgrupp där vi nu söker nya medarbetare. Vi har ett spännande uppdrag med många nya möjligheter att vara med och påverka joursjukvårdens framtida arbete. Joursjukvården tillhör Äldreförvaltningen i Uppsala kommun. Våra medarbetare består av sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Verksamheten ansvarar för beställda och akuta sjukvårdsinsatser inom egen regi alla dagar kl. 15.00 - 07.30 samt kl. 07.00 - 16.00 lördag och söndag. Ditt uppdrag Som sjuksköterska i vårt team tillvaratar du det friska hos patienten, du tillgodoser individuella omvårdnadsbehov utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. I din viktiga roll ansvarar du för egna bedömningar, utför och leder hälso- och sjukvårdsinsatser samt ansvarar för läkemedelshantering. I arbetet ingår också att handleda och leda medarbetare i medicinska frågor samt delegera insatser till omvårdnadspersonal. Inom Jourverksamheten får du använda din kompetens som sjuksköterska inom både kvalificerad vård och palliativ vård. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Sibel. I ditt uppdrag som Joursjuksköterska så förekommer ensamarbete och då måste du vara trygg med att fatta egna beslut och kunna prioritera. Omvårdnadspersonalen som arbetar kväll och natt är dina kollegor och teamarbetet är en viktig del i arbetet. Du samarbetar med, och är en förebild för andra personalgrupper i omvårdnadsarbetet. Du deltar i arbetsplatsträffar, dialogmöten med MAS och värdegrundsmöten med dina övriga kollegor. Din bakgrund Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten liksom att du har körkort B. Du har en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du har en god ledarskapsförmåga och en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Zoya Khosravi verksamhetschef 018-727 76 45 Facklig företrädare: Vårdförbundet Kristian Hjertén 018-67 70 47, Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 11 80. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom äldreförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-26
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!