LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Enhetschef inom strategisk planering Uppsala kommun

  • Övrigt

Uppsala

Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun utvecklas i snabb takt både i staden och på landsbygderna. För att fortsätta göra det och möta utmaningarna behöver vi utveckla den strategiska samhällsplaneringen, arbeta i bred samverkan och med hög grad av innovation. Har du ledarerfarenhet och erfarenheter från arbete inom samhällsbyggnadsprocessen, gärna med inriktning mot strategisk planering? Vill du vara med och arbeta för ett framtida attraktivt och hållbart Uppsala i ett kunnigt och kreativt team? Läs då mer om det här spännande uppdraget som enhetschef inom strategisk planering på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun! Vid avdelningen strategisk planering leder vi arbetet med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och den övergripande planeringen av fysisk infrastruktur kopplad till regional och statlig nivå. Avdelningen ansvarar även för program och planer inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kopplat till fysisk planering samt leder, prioriterar och samordnar stadsbyggnadsförvaltningens arbete med ansökningar av extern finansiering. Hos oss arbetar du i vårt nya stadshus med stadens bästa pendlarläge precis intill centralstationen i Uppsala - 30 minuter från Stockholm. Vi arbetar i aktivitetsbaserad miljö och erbjuder flexibla arbetstider med möjlighet att arbeta både på plats och mobilt. Ditt uppdrag Du ingår i avdelningens ledningsgrupp, som består av en avdelningschef och två enhetschefer. Genom ett tillitsbaserat ledarskap leder ni i tätt samarbete ett tjugotal strategiska samhällsplanerare med expertis inom översiktsplanering, social och ekologisk hållbarhet, klimat- och energifrågor, trafik- och mobilitet, kulturmiljö, bostadsförsörjning, arkitektur och landsbygdsutveckling. Verksamheten är bred och inkluderar i nuläget en revidering av översiktsplanen, frågor om stads- och landsbygdsutveckling, energi och klimat, natur och vatten, social och ekonomisk hållbarhet, portföljstyrning samt utveckling av innovativa planeringsverktyg och en digital samhällsbyggnadsprocess. Du har personalansvar för omkring tio medarbetare som du leder med fokus på att inspirera och utveckla. Vi letar efter dig som tillämpar tillitsbaserad ledarskap vilket för oss bland annat innebär att du bejakar kunskapsutveckling, lärande och kunskapsöverföring på alla nivåer i verksamheten. Du bidrar aktivt till att skapa förutsättningar för helhetssyn och samverkan både inom och utanför avdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunkoncernen. Som chef i Uppsala kommun har du stöd från kommunledningskontorets staber när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering, IT och fastigheter. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap. Din bakgrund Vi söker dig som har erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet och har högskoleutbildning inom samhällsplanering, arkitektur eller motsvarande som är relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med strategisk planering inom samhällsbyggnadsområdet, och av arbete inom en politiskt styrd organisation. Vi vill att du har chefs- eller annan ledarerfarenhet, som gärna inkluderar ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du har vana av att samarbeta brett och med många aktörer och din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är mycket god. Som ledare är du närvarande och skapar goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö, engagemang och utveckling. Du tar ansvar för att nå bästa möjliga resultat tillsammans med dina medarbetare och kollegor. Du har lätt för att fatta beslut utifrån tillgänglig information och kan agera därefter. För att lyckas i uppdraget behöver du ha ett förhållningssätt som bygger på helhetssyn, vilket innebär att ditt arbete, agerande och beslut utgår från att skapa mervärden i hela verksamheten. Du utgår från ett strategiskt perspektiv och har god förmåga att tänka och agera på ett långsiktigt sätt. Vidare är det också viktigt att du är bra på att kommunicera, har lätt för att lyssna och kan anpassa ditt sätt att kommunicera med olika målgrupper, samt att du kan samarbeta med andra på ett smidigt och lyhört sätt. (https://www.youtube.com/watch?v=Fc Ieja O3 Ou A) Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Ulf Hedlund, avdelningschef, 018-727 46 75, eller Hans Röllgårdh, HR-specialist, 018-727 22 83. Fackliga företrädare: SACO: Sampo Hinnemo, 018-727 40 58 Vision: Weronica Öhrt, 018-727 21 76 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss! Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Uppsala kommuns värdegrund (film) (https://www.youtube.com/watch?v=Fc Ieja O3 Ou A) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!