LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Undersköterska dagverksamhet demens

  • Vård & assistans

Gotland

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1700 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum. Vilka är vi? Socialnämnden har inom avdelningen för kvalitet och utveckling organiserat en enhet för hälsofrämjande arbete där dagverksamheter för personer med demenssjukdom, anhörigstöd samt förebyggande verksamhet för personer över 65 år ingår. Vi söker nu en undersköterska till Violens dagverksamhet, belägen i Visby. Verksamheten bedrivs dagtid måndagar till fredagar och som undersköterska kommer du att vara en av två medarbetare i teamet. Verksamhetens gäster bor i ordinärt boende och har beviljats biståndsbedömd dagverksamhet. I ditt arbete ansvarar du för den dagliga driften av dagverksamheten. Dina arbetsuppgifter Som medarbetare på dagverksamheten ansvarar du för driften av dagverksamheten för personer med demenssjukdom/mild kognitiv svikt där den underliggande orsaken bedöms vara demenssjukdom.  Du ansvarar för omvårdnad, stöd och service utifrån ett individbaserat förhållningssätt och skapar en god livskvalité för våra gäster. Detta innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera våra gäster till att delta i de olika aktiviteterna vilket innebär att du bör ha en pedagogisk förmåga och social kompetens. Detta visar du genom att alltid sätta våra deltagare i första hand, ha ett gott bemötande samt kan anpassa förutsättningarna utifrån deltagarens behov och förmåga. Att vara flexibel som person är mycket viktigt. Målsättningen att alla gäster varje dag ska ges individuell möjlighet att förbättra eller bibehålla sina förmågor samt uppleva samhörighet, trygghet och meningsfullhet i sin vardag. I ditt ansvar ingår att vara kontaktperson, upprätta genomförandeplaner samt hålla dokumentation aktuell och se till att den följs upp. Vi ser dokumentationen som ett viktigt redskap i vårt arbete och som ett verktyg för att säkra god kvalitet. Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Treserva. I tjänsten ingår kontakter och dialog med anhöriga och samarbete med hemtjänst, biståndshandläggare med flera.  I arbetsuppgifterna ingår stöd med personlig hygien till våra gäster, tvätt, städning, matlagning, inköp, delegering av medicin. Tunga lyft kan förekomma. I din roll ingår att gemensamt med teamet driva arbetet i riktning mot gemensamma mål, som utgår ifrån Region Gotlands styrmodell och utifrån uppdrag- och kvalitetskrav. Du arbetar i nära samverkan med din närmaste kollega men också med vår andra dagverksamhet i Hemse och enhetens andra delar. Enheten är i en spännande utvecklingsfas vilket bland annat innebär att vi har ett uppdrag att nå fler personer med våra hälsofrämjande insatser.    Vem är du? Du har en undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig och adekvat för uppdraget. Vi ser det som särskilt meriterande om du har utbildning som specialistundersköterska inom demens eller Silviasyster. Vi ser det även som meriterande om du har: - Flerårig erfarenhet av arbete inom vårdnära yrke och i synnerhet inom demensområdet - Erfarenhet av att arbeta utifrån ett individbaserat förhållningssätt - Erfarenhet av att dokumentera genomförandeplaner   Som person har du lätt att få kontakt med människor och är bra på att skapa relationer. Du är ansvarstagande, lyhörd, flexibel och trygg. Du är positiv och engagerad i ditt arbete och har lätt för att samarbeta. Du har en förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter situationen. Du är utvecklingsbenägen samt kreativ i att finna nya former för att öka gästernas delaktighet.   Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!