LetsGig & Mecenat
Gigg från: Polismyndigheten

Jurist(vikariat) inom dataskydd och kamerabevakning, placering Stockholm

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu jurister för vikariat som längst tom 2023-01-03 med intresse för integritetsfrågor till vår strategiska enhet för rättslig styrning och stöd. ARBETSPLATSBESKRIVNING Rättsavdelningen, med cirka 800 medarbetare, har utöver de rättsliga delarna även ansvar för bland annat förvaltningsrättsliga ärenden, diarieföring och arkiv. Totalt arbetar cirka 150 jurister på rättsavdelningen, spridda över hela landet. Rättsavdelningen består av tre centrala enheter, sju regionala enheter samt ett kansli. Enheten för rättslig styrning och stöd är den centrala enhet som ansvarar för den rättsliga styrningen i myndigheten. Ansvaret innefattar bland annat den interna styrningen genom styrdokument, myndighetens involvering i alla delar av lagstiftningsprocessen samt uppföljning av regelefterlevnad som sker internt eller av tillsynsmyndigheter som Justitieombudsmannen, Integritetsskyddsmyndigheten och Justitiekanslern. Enheten ger även rättsligt stöd till avdelningarna, bland annat Nationella operativa avdelningen (NOA), samt till myndighetens ledning. Det senare innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen. Enheten har också ett övergripande ansvar för myndighetens dataskyddsfrågor, domstolsprocesser och kontakt med Justitiedepartementet i lagstiftningsfrågor. Vid enheten finns även myndighetens dataskyddsombud placerade. Enheten samordnar också det rättsliga stödet som ges av jurister vid de regionala enheterna. Vid enheten för rättslig styrning och stöd arbetar cirka 55 jurister. ARBETSUPPGIFTER Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ge rättsligt stöd rörande dataskydd/personuppgiftsfrågor till de nationella avdelningarna, dock främst till Nationella operativa avdelningen (NOA), i dess processägarroll. De nationella avdelningarna utövar härigenom styrning över alla verksamhetsområden och utvecklar därför arbetsmetoder, tar fram styrdokument och kravställer it-system. Du kommer att tillhöra en av fyra grupper med ca 15 jurister vardera vid den strategiska enheten för rättslig styrning och stöd. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär, men är inte begränsade till: Lämna stöd och rådgivning till verksamheten rörande dataskyddslagstiftningen Genomföra rättsutredningar och konsekvensanalyser för nya eller förändrade personuppgiftsbehandlingar och IT-system Granska dokumentation som förs in i Polismyndighetens förteckning över personuppgiftsbehandlingar Lämna stöd vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, styrdokument och överenskommelser om direktåtkomst På strategisk nivå utforma strukturer och metoder för polisens informationshantering, personuppgiftsbehandling och kamerabevakning Företräda Polismyndigheten vid kontakter med Regeringskansliet, tillsynsmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter. Det rättsliga stöd som ges av enheten innebär utöver att skriva rättsutredningar och bidra med expertis i rättsliga frågor i syfte att säkerställa att utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för gällande rätt, även att identifiera behov av författningsändringar och aktivt bidra till rättsutvecklingen. Du ska självständigt kunna driva ditt arbete men också ingå i tvärfunktionella arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom myndigheten. Rättsfrågorna som du kan komma att hantera kommer utöver dataskydd huvudsakligen att beröra kamerabevakning, förvaltningsrätt, unionsrätt, straff- och processrätt samt offentlighet och sekretess. KVALIFIKATIONER Detta är en möjlighet för dig som: Har juristexamen Har minst ett par års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete som bedöms som relevant för tjänsten Har erfarenhet av juridiskt arbete med personuppgiftsfrågor Har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även: Har aktuell erfarenhet av arbete med personuppgiftsfrågor inom Polismyndigheten, andra brottsbekämpande myndigheter eller hos relevanta tillsynsmyndigheter Har bidragit till en förenkling eller effektivisering i verksamheten Har erfarenhet av arbete med tolkning och tillämpning av EU-rättsakter Har erfarenhet av juridiska frågor som aktualiseras i digitaliseringsprojekt och vid utveckling av e-tjänster och e-förvaltning Har genomfört notarietjänstgöring Rollen ställer krav på förmåga att ta initiativ, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Arbetsuppgifterna driver du ofta självständigt vilket ställer krav på att du själv strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare enligt satta tidsramar. Du är noggrann med god analytisk förmåga, men du har samtidigt förståelse för att snabbhet är en kvalitetsfaktor. Du arbetar bra med komplexa frågor genom att du analyserar, bryter ner och löser komplicerade problem. I samarbete med andra kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Anställningen kräver svenskt medborgarskap då tjänsten är placerad I säkerhetsklass. ÖVRIG INFORMATION Säkerhetsklassning Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Ansökan Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast måndagen den 15 november 2021. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A619.250/2021i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A619.250/2021 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-27
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!