LetsGig & Mecenat
Gigg från: Malmö kommun

Ingenjörer inom stadsutveckling

  • Bygg & anläggning

Malmö

Ref: 20212842 Vi växer och till två av våra exploateringssektioner i Malmö söker vi engagerade och lösningsorienterade ingenjörer med erfarenhet av arbete inom gatubyggnads- och markanläggningsprojekt. Vill du arbeta i en av Sveriges snabbast växande kommuner och bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad? Då tror vi detta kan vara en roll för dig! Arbetsuppgifter Stadsutvecklingsavdelningens uppdrag i Malmö stad, är att planera och bygga den hållbara staden utifrån en helhetssyn på stadsutveckling. På vår exploateringssektion arbetar ingenjörer, exploateringsingenjörer och landskapsarkitekter tillsammans i spännande projekt där vi planerar, utvecklar och avyttrar planlagd och byggklar mark samt planerar och bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden. Din arbetsdag som ingenjör hos oss är varierande, du verkar både från kontoret och ute på fältet och har stor frihet att planera ditt arbete. Du ingår i flera parallella projekt i olika skeden från detaljplan till färdigställande, med fokus på projektering och utbyggnad av gator, parker, torg och annan allmän platsmark. Huvudsakliga arbetsuppgifter:  • Flera projekt pågår parallellt i olika faser där du bidrar med kalkyl, prognoser och lösningsförslag i samarbete med projektgrupperna. • Agera projekteringsledare, där du leder, styr och samordnar samtliga aktörers arbete under projekteringen i samband med ny- och ombyggnad av allmän platsmark inom stadens exploateringsområden. • Ansvar för tids- och resursplanering samt budget där du rapporterar till projektledaren. Exempel på arbetsuppgifter kan vara deltagande i upphandling av konsulttjänster och entreprenader, upprätta uppdragsbeskrivningar samt att leda arbetet med projektering fram till komplett förfrågningsunderlag. Beroende på tidigare erfarenhet och egen utveckling har du också möjligheten att få uppdrag som projektledare i mark- och anläggningsprojekt. Tillsammans med kollegorna på sektionen är du med och bidrar till den långsiktiga kvalitetsutvecklingen av vår spännande verksamhet. Du rapporterar till sektionschefen på exploateringsenheten vars ledarskap präglas av inkludering och ett stöttande och coachande sätt. Kvalifikationer Detta är en roll för dig som är lösningsorienterad, nyfiken och initiativtagande! Vi söker dig som har förmågan att se till helheten, är en skicklig organisatör med ett metodiskt arbetssätt och administrativ förmåga. Du kan planera och prioritera och hantera ändrade förhållanden och nya situationer. För att bli lyckosam i rollen krävs en hög kvalitetsmedvetenhet samt förståelse och förmåga att leverera inom givna ramar och tidsplaner. Arbetet innebär en hög grad av nätverkande med både interna och externa kontakter varför du behöver trivas med denna typ av interaktion, gilla samordning och ha förmåga att bygga varaktiga professionella relationer. Då vi samverkar med många olika intressenter, kommer det väl till pass att ha mod och talang för kompromiss. Vi vill ha roligt på jobbet och ser gärna att du som person har en positiv framtoning och trivs i sociala sammanhang. Krav: • Fullgjord examen som högskoleingenjör eller civilingenjör med relevant inriktning exempelvis väg och vatten, samhällsbyggnad eller motsvarande • Ett par års aktuell erfarenhet av arbete med gatubyggnads- och markanläggningsprojekt • Övergripande kunskap om den kommunala exploateringsprocessen • Aktuella kunskaper i CAD för att kunna läsa och tolka ritningar • God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift Meriterande: • Tidigare erfarenhet från roller som projekteringsledare, projektledare eller byggledare vid genomförandefaser av liknande projekt. • Arbetat med kommunal exploatering • Tidigare erfarenhet av arbete enligt Malmö stads projekteringsanvisningar, så kallad teknisk handbok. • Kunskap och förmåga att arbeta inom AMA, de senare versionerna • Giltig utbildning BAS-P/BAS-U • God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift Om arbetsplatsen På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad. Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling med mera. Läs gärna mer om vår verksamhet på Stadsutveckling - Malmö stad (malmo.se) Övrigt Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose malmöbornas behov. I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan. Rekrytering i Malmö stad Jobba i Malmö stad Malmös stads personalpolicy och värdegrund

Malmö kommun

Villkor

  • Antal platser: 3
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!