LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Samordnande specialpedagog till Hovås grundsärskola Läsö

  • Skola & utbildning

Göteborg

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Hovåsskolan är en F-9-skola med cirka 650 elever, uppdelad på tre enheter; grundsärskolan Läsö, F-6 och 7-9. På Läsö finns det för närvarande 19 elever fördelade på tre grupper i skolan och ett fritids med elever från åk 1-9. Eleverna på grundsärskolan Läsö läser både ämnen och ämnesområden enligt grundsärskolans kursplan. På skolområdet finns sim- och idrottshallar och i skolans absoluta närhet även hav och skog. Det är också lätt att ta sig till och från skolan via busslinjen Rosa Express. Vi söker nu en samordnande specialpedagog till grundsärskolan Läsö som har ett inkluderande arbetssätt och som vill arbeta tillsammans med oss. Som specialpedagog deltar du i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet med skolans elevhälsoteam. Specialpedagogen och elevhälsan har en stor betydelse för skolutvecklingen. I ditt uppdrag arbetar du på organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning, handledning och observation av enskilda elever och grupper. Du är drivande i skolans förebyggande arbete för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt att utreda och utveckla stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd. I din roll som specialpedagog genomför du pedagogiska utredningar utifrån frågeställning, tex läs, skriv- och matematikutredningar. Du analyserar elevers behov av särskilt stöd, tillsammans med lärare och arbetslag, från individnivå till ett mer övergripande perspektiv med fokus på organisations- och gruppnivå. Du stöttar rektor med underlag vid beslut om åtgärder för barn i behov av särskilt stöd. Det är även viktigt att du samverkar med övriga skolformer och externa kompetenser. Utifrån kartlagda behov handleder du personal och är en kvalificerad samtalspartner, rådgivare och stöd. Teamarbetet är viktigt och du samverkar med många olika yrkesgrupper vid samordnandet av elevhälsoarbetet. Som specialpedagog är du en del av en elevnära insats. Du arbetar också gärna elevnära med undervisning utifrån elevernas kartlagda behov. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarlegitimation eller motsvarande, samt en adekvat specialpedagogisk utbildning. Du har en stor förståelse för det specialpedagogiska uppdraget och har såväl goda kunskaper som arbetslivserfarenhet inom yrket. Du behöver också ha erfarenhet av av differentierad undervisning och lärmiljöer där användandet av alternativa verktyg och inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd är en självklarhet. Du är van att handleda pedagoger och arbetslag, ha kontakt med vårdnadshavare, göra pedagogiska kartläggningar och har kunskap kring extra anpassningar och särskilt stöd. Vi förutsätter att du har en mycket god organisationsförmåga och att du kan arbeta självständigt men även lätt för att samarbeta för att utföra uppgifter och nå mål. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt att du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Vi vill också att du har en helhetssyn och förenar operativa planer med organisationens mål. Du har förmåga att analysera nuläget samt kan använda din analys för att metodiskt planera framåt. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas då vi vill att du bidrar till att utveckla elevhälsans processer. Varmt välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!