LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Universitetslektor i Engelska

  • Skola & utbildning

Linköping

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning Arbetsuppgifter Anställningen är placerad vid ämnet Engelska, avdelningen för Språk, kultur och interaktion, Institutionen för kultur och samhälle. Inom ämnet bedrivs undervisning i engelska inom ett flertal lärarprogram (från förskoleklass till gymnasium), professionsspråkskurser och fristående kurser i engelska samt inom kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier (SLM). Dessutom ansvarar ämnet Engelska för universitetets Academic English Support/Engelska språkverkstäder, dit alla studenter kan vända sig för hjälp med akademiskt skrivande och muntlig framställning på engelska. Anställningen innebär framförallt undervisning men även handledningsuppdrag inom såväl program som fristående kurser och Academic English Support. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom engelsk språkvetenskap är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet med inriktning mot engelsk språkdidaktik är särskilt meriterande för anställningen.  Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom engelsk språkvetenskap är ett krav för anställningen. Likaså är ett krav dokumenterad pedagogisk skicklighet gällande handledning och examination av självständiga arbeten inom språkvetenskap. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom engelsk språkdidaktik är särskilt meriterande för anställningen. Egen svensk lärarexamen är meriterande för anställningen, liksom dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning i svensk eller nordisk skola. Vidare är dokumenterad pedagogisk skicklighet förvärvad vid svenskt universitet/högskola meriterande, liksom dokumenterad samarbetsförmåga.  Undervisningen inom ramen för denna anställning sker huvudsakligen på engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska är meriterande för anställningen, då flera av ämnets kurser fokuserar på kontrastiva skillnader mellan språken.  Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.    Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.    För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.  Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.    Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.    Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på engelska.   Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande Lika villkor Flertalet av våra universitetslektorer inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.  För mer information om anställningen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16010&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!