LetsGig & Mecenat
Gigg från: Västerholms Friskola AB

Lärare i svenska och svenska som andraspråk, årskurs 4-6

  • Skola & utbildning

Stockholm

I dina arbetsuppgifter ingår det att planera, genomföra samt utvärdera undervisningen i ämnet svenska och svenska som andraspråk. Din undervisning är strukturerad och behovsanpassad så att varje elev har förutsättningar att lära och utvecklas så långt som möjligt. Du värdesätter det kollegiala lärandet och arbetar relationsbyggande. Med ditt tydliga ledarskap främjar och upprätthåller du studieron. Dina lektioner har ett tydligt förlopp och lektionsinnehållet presenteras i början av lektionen, likaså lektionens mål och förväntningar på eleven. Du ger eleverna ansvar att lösa uppgifter självständigt eller i grupp men ger stöd när det behövs. För att summera lektionen har du en kort sammanfattning om vad eleverna lärt sig. Du är legitimerad lärare i svenska och svenska som andra språk. Som stöd till dig och ditt arbetslag har vi ett välorganiserat specialpedagogiskt team där våra specialpedagoger har en nära samverkan med årsarbetslagen och dig som pedagog. Pedagogerna i åk 4-9 använder sig av Google classroom i sin kommunikationen med eleverna. I ditt uppdrag ligger det även att vara mentor för ca 20 elever samt ingå som en viktig och engagerad del i ditt årsarbetslag. Västerholm arbetar ständigt med att hålla en högkvalitativ undervisning i en trygg och stimulerande skolmiljö. Vi har höga förväntningar där vi genom stort engagemang och ansvarstagande i alla situationer skapar möjlighet för alla att nå sin fulla potential och lära för livet, såväl kunskapsmässigt som socialt och kreativt. Vi tycker gemenskap och en vilja att stötta varandra i vårt uppdrag är en viktig del i vårt arbete. Vår vision är att vara en skola för alla! Trygghet, ansvar och kunskap är vår kompass på kunskapens resa. Västerholm är en fristående grundskola belägen i ett naturskönt område i Skärholmen. Skolan är en F-9 skola med drygt 800 elever. Tjänstetillsättning pågår under ansökningsperioden.

Västerholms Friskola AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!