LetsGig & Mecenat
Gigg från: Preem AB

Processingenjör till Preems raffinaderi i Göteborg

  • Allt-i-allo

Göteborg

Jobba för framtiden redan idag Preemraffs gemensamma Tekniksektion utgör en stödfunktion till raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. Teknikavdelningen i Göteborg är en disciplinblandad grupp med f.n. 15 medarbetare, varav 6 processingenjörer. Syftet är ersättningsrekrytering av anläggningsansvarig processingenjör för optimering av raffinaderiet på kort och lång sikt. Strategi för ansvarsfördelning bland processingenjörerna och allas kompetensutvecklingsplan avgörs av den rekryterades förutsättningar och kompetens. Våra raffinaderier utvecklas i accelererande takt genom att optimera och bygga om existerande anläggningar och genom investeringar i nya anläggningar för ökad förnybar produktion. Huvuduppgifter för processingenjörer: • Att genom egna initiativ och tillsammans med kollegor inom Produktion, Underhåll och Produktionsplanering definiera problemställningar, lösa problem och skapa beslutsunderlag och rekommendera beslut i frågor av operativ karaktär såväl som mer långsiktiga strategiska frågor i syfte att utveckla verksamheten och uppfylla verksamhetens mål. • Att utifrån kunskap, erfarenhet och råd från övrig personal samt utomstående expertis ge rekommendationer för optimal, energieffektiv drift av raffinaderiet. • Att ansvara för testkörningar, simuleringar, processutvärderingar och övriga utredningar. • Årligen uppdatera data till raffinaderiets LP-modell • Budgetera samt göra upp tidsplaner för byten av katalysatorer och absorptionsmassor. Ansvarar i samband med upphandling av katalysatorer och absorptionsmassor för den tekniska kravspecifikationen, en teknisk och ekonomisk utvärdering av offerter samt rekommendationer av mest kostnadseffektivt alternativ. • Bedömning förnybara råvaror, förnybar redovisning och optimering av förnybar produktion • Att initiera, driva och delta i investeringsprojekt enligt raffinaderiets investeringsprocess • Ansvara för processtekniska stoppaktiviteter. • Ansvara för att hålla tekniska instruktioner uppdaterade. • Aktivt bidra till att arbetsgruppens kompetens tillvaratas och utvecklas. • Aktivt bidra till att arbetsgruppens arbetsmetoder och hjälpmedel kontinuerligt förbättras för att uppnå ett optimalt anläggningsutnyttjande. • Systemansvar processtekniska verktyg exempelvis Pro II, förnybara redovisningsmodeller, vätgasmodeller och utilitymodeller Du blir en viktig del av Preem – en arbetsplats som präglas av välkomnande stämning, förtroende för medarbetarna och ambitionen att vara bäst i branschen när det gäller hållbarhet. Här får du frihet under ansvar och ofta chansen att vara med under hela processer – från början till slut. Att våra raffinaderier hör till de effektivaste i Europa hindrar oss inte: vi vill ständigt bli bättre. Tack vare vår storlek och våra komplexa produkter finns det alltid något nytt att lära sig inom en spännande verksamhet som präglas av snabba omställningar, tydliga regler och högt säkerhetstänk. För oss är det viktigt att du delar våra värderingar, Ansvarstagande, Nyskapande och Inkluderande eftersom de ligger till grund för allt vi gör. Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, dagtid. I begränsade perioder i samband med exempelvis katalysatorbyten eller processinspektion av utrustning under anläggningsstopp på våra raffinaderier kan beredskap, skiftgång och tjänstgöring på raffinaderiet i Lysekil förekomma. Har du den här bakgrunden? • Civilingenjör inom Kemiteknik, eller motsvarande högskolekompetens. • Arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom processindustri. • Vana att arbeta i projektform och kunna arbeta för den bästa helhetslösningen i kompetensblandad grupp • Goda kunskaper i Officepaketet och grundläggande kunskap i simulering och modellering • Goda kunskaper i, och förmåga att utrycka sig på, engelska, både i tal och i skrift. • B-körkort Är det här du? Du är en engagerad, drivande och nyskapande person som arbetar självständigt och målinriktat med säkerhets-, miljö- och kvalitetsmedvetenhet. Du har god kommunikationsförmåga och kan hantera stora kontaktytor, både inom företaget med produktions-, underhålls- och projektorganisationerna på raffinaderierna, men också externt med leverantörer. Då Preem AB bedriver samhällsviktig verksamhet kommer alla kandidater att bli föremål för bakgrundskontroll. Alla kandidater skall uppvisa en för Sverige godkänd och giltig ID handling vid en eventuell intervju. I de fall anställning i säkerhetsskyddsklassad befattning är aktuell kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras med stöd av säkerhetsskyddslagen. Ta reda på mer! Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lotta Johansson Borgvall, Chef Teknik Göteborg, 010-450 4197. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Skicka in ditt CV med personligt brev så snart som möjligt men senast den 17:e oktober 2021 Välkommen med din ansökan! Facklig kontaktperson: https://www.preem.se/om-preem/karriar/lediga-tjanster/fackliga-kontaktpersoner

Preem AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!