LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Projektsamordnare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Göteborg

Enkel och hållbar vardag i en öppen stad där alla kan vara delaktiga​ – det är vår vision! Konsument- och medborgarservices uppdrag är att underlätta för boende, besökare och företagare när de ska kontakta Göteborgs Stad. Vi samordnar och utvecklar stadens service. Det innebär att vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, utvecklar e-tjänster, ger metodstöd för serviceutveckling och samordnar och utvecklar externa digitala kanaler. Vi erbjuder även konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning och arbetar för mer hållbara konsumtionsmönster. Dessutom ansvarar vi för stadens överförmyndarverksamhet samt Romano Center i Väst, som är ett romskt informations- och kunskapscenter. Från och med 2021 driver vi också stadens medborgarkontor och har fått ett utökat demokratiuppdrag. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för att öka medborgares möjligheter till delaktighet och inflytande i demokratiska processer. På vår förvaltning är vi cirka 200 medarbetare. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och bidra till ett mer hållbart Göteborg? Vi söker en projektsamordnare med start nu och till och med årets slut för att samordna arbetet i projekten Grön omställning och Idégenerering i cirkulära mikroföretag. Grön omställning är ett samarbete mellan Stadsmissionen, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning och Kretslopp och Vatten, Konsument- och medborgarservice, Arbetsförmedlingen och Göteborgslokaler/AB Framtiden. Som en följd av Corona-pandemin har arbetslösheten ökat bland stadens ungdomar, i synnerhet inom målgruppen ungdomar som nyligen avslutat gymnasiet. Dessa, i kombination med ungdomar som börjat gymnasiet men hoppat av, utgör en mycket viktig grupp som i dagsläget till stor del saknar brist på relevant sysselsättning. Projektet syftar till att ge ungdomar sysselsättning samt att ge dem ökad kompetens inom cirkulär ekonomi, återbruk och avfallshantering för att de ska kunna möta framtidens krav på kompetenser inom dessa områden. Dina arbetsuppgifter blir att genom användardrivna innovationsprocesser tillsammans med målgruppen fånga upp och stimulera till medborgarengagemang i frågor som rör återbruk och hållbara livsstilar Du ska också ge målgruppen möjlighet att genom våra arenor och plattformar sprida kunskap om cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Projektet idégenerering för cirkulära mikroföretag har sin utgångspunkt i hur Göteborgs Stad och konsument- och medborgarservice kan förbättra företagsklimatet för cirkulära mikroföretag i Göteborg I projektet kommer du att arbeta med idégenering och facilitering tillsammans med cirkulära mikroföretag och berörda aktörer inom staden. Idégenereringen ska utmynna i konkreta förslag på åtgärder/tjänster som ska kunna testas och implementeras. Arbetet kommer att genomföras via workshops och möten tillsammans med företag och andra intressenter/samverkansparter I båda projekten ingår arbete med att skapa kontakter och samverka med många olika aktörer KVALIFIKATIONER Vi vill att du som söker har högskoleutbildning samt erfarenhet av arbete med användardriven innovation som metod. Du ska också ha kompetens och erfarenhet av att arbeta med cirkulär ekonomi. Det är viktigt att du har erfarenhet av projektarbete. Du ska ha erfarenhet av att planera, starta, driva och slutföra projekt. I det ingår också målplanering, idéförsäljning och möjliggörandet av gemensamma visioner. Du ska också ha tidigare erfarenhet av att arbete med ungdomar. Du har bra IT kunskaper inom office 365. Som person är du strukturerad och driven och har ett starkt engagemang och en vilja att göra skillnad. Du ska ha erfarenhet av kontaktskapande och ha kompetens av att kunna kommunicera med många olika intressenter, gärna också ha erfarenhet av långsiktigt relationsbyggande. Det är viktigt att vara lyhörd och ha en hög förmåga till samarbete och arbete i grupp, men också kunna ta självständiga beslut. Du är pedagogisk i ditt sätt att förklara och är mål- och resultatorienterad med en god förmåga att utveckla och driva arbetet utifrån tydliga deadlines. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet ÖVRIGT Vi vill att konsument- och medborgarservice ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi erbjuder en arbetsplats med verksamheter i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Förvaltningen ligger centralt i Göteborg i trevliga lokaler och vi har medarbetarförmåner så som flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Vi undanber oss vänligt men bestämt samtal från försäljare av ytterligare platsannonser och rekryteringstjänster.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!